مقاله گزارش موردي: تومور قهوه اي فک تحتاني در يک بيمار با هيپرپاراتيروئيدي اوليه نورمو کلسميک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۵۲۹ تا ۵۳۴ منتشر شده است.
نام: گزارش موردي: تومور قهوه اي فک تحتاني در يک بيمار با هيپرپاراتيروئيدي اوليه نورمو کلسميک
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تومور قهوه اي
مقاله توده فک تحتاني
مقاله هيپرپاراتيروئيديسم
مقاله نورمو کلسمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيامي سيدپيمان
جناب آقای / سرکار خانم: رييسيان شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: احسان پور علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تومور قهوه اي (Brown Tumor) يا(OFC) Osteitis Fibrosa Cystica  يک مورد باليني نادر است که ممکن است هيپرپاراتيروئيديسم اوليه را عارضه دار نمايد. شايع ترين محل بروز اين تومور در ناحيه سر و گردن، فک تحتاني است. هيپر پاراتيروئيديسم اوليه معمولا با هيپر کلسمي همراه مي شود. در اين گزارش بانويي ۳۵ ساله با تومور قهوه اي فک تحتاني ثانوي به هيپرپاراتيروئيديسم اوليه نورمو کلسميک معرفي مي شود. در اين مورد عليرغم هيپرپاراتيروئيديسم اوليه و ضايعه استخواني سطح کلسيم سرم در دامنه نرمال بود. اين مورد نشان مي دهد که ضايعه استئوليتيک استخواني در زمينه هيپرپاراتيروئيديسم اوليه نورمو کلسميک قابل انتظار است. وجود سطح طبيعي کلسيم تام سرم در هيپرپاراتيروئيديسم اوليه بايستي پزشکان را به اندازه گيري کلسيم يونيزه و جستجوي کمبود ويتامين D، کمبود منيزيم، اختلال کارکرد کليه، استفاده از بعضي داروها و ديگر اختلالات مربوطه وادار نمايد. در صورت عدم اختلال در موارد فوق، هيپرپاراتيروئيديسم اوليه نورمو کلسميک بايستي در نظر گرفته شود.