مقاله گزارش مورد: گزارش يك مورد نادر سندرم كودا اكينا پس از بيهوشي داخل نخاعي با ماركائين ۰٫۵% که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه از صفحه ۶۸ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: گزارش مورد: گزارش يك مورد نادر سندرم كودا اكينا پس از بيهوشي داخل نخاعي با ماركائين ۰٫۵%
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم كودا اكينا
مقاله بي حسي
مقاله بي حسي داخل نخاعي
مقاله بوپي واكائين ۰٫۵%

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عموشاهي علي
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني حسنعلي
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي مقدم مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سندرم كودا اكينا به مجموعه علايم آسيب رشته هاي دم اسبي انتهاي نخاع اطلاق مي شود. بي اختياري ادرار و احتباس مدفوع كه نشانه آسيب ريشه هاي ساكرال است. از جمله اين علايم محسوب مي شوند. مهم ترين علل آن عوامل مكانيكي (تروما به نخاع) و شيميايي (مثل داروهاي تزريق شده در زير عنكبوتيه) است. در اين مقاله بيماري معرفي مي شود كه پس از بي حسي داخل نخاعي دچار اين سندرم شده است.
براي زن ۴۶ ساله اي بي حسي داخل نخاعي با ۳٫۵ ميلي ليتر ماركائين %۰٫۵ براي باي پلار همي آرتروپلاستي فمور راست انجام شد. وي به دليل سابقه ضربه به سر در دوران كودكي و شروع تشنج از همان موقع، تحت درمان با فنوباربيتال و كاربامازپين بوده است. تكنيك بيهوشي داخل نخاعي بدون هيچ مشكلي اجرا شد و بي حسي مطلوبي تا پايان عمل به دست آمد؛ اما پس از عمل بيمار دچار احتباس ادراري و بي اختياري در دفع مدفوع گرديد. تصويربرداري رزونانس مغناطيسي مغز و لومبوساكرال نرمال بود ولي نوار عصب و عضله آنال بيانگر آسيبب بسيار شديد دوطرفه آكسون هاي ريشه هاي L5 تا S2 بود. در واقع بيمار دچار سندرم كودا اكينا شده بود. خوشبختانه به طور خودبه خودي، پس از ۴۵ روز كنترل مدفوع و پس از ۵۵ روز قدرت مثانه بيمار به حالت طبيعي بازگشت. اين سندرم بسيار نادر به دليل نورتوكسيك بودن بي حس كننده هاي موضعي پديد مي آيد. در پژوهش هاي انجام شده روي حيوانات، نوروتوكسيسيته بي حس كننده ها ثابت شده و توكسيسيته ليدوكائين از بوپي واكائين بيشتر بوده است. همچنين خطر ضايعه نورولوژيك در روش داخل نخاعي بيش از روش اپيدورال گزارش گرديده است. نكته مهم در اين موارد آن است كه متخصص بيهوشي بايد بداند در صورت تداوم بي حسي، بي حركتي و يا اختلال اسفنكتري پس از روش بي حسي داخل نخاعي به دنبال چه عللي بوده است (هماتوم، آبسه، هرنيه شدن تومور اپيدورال و يا عارضه دارويي)؛ به چه روشي آنها را تشخيص داده (شرح حال،‌ معاينه، ام. آر. آي، مطالعه نوروفيزيولوژيك و …) و چگونه بايد مورد را درمان كند.