مقاله گزارش هاي جديدي از جنس (Cousinia Cass. Sect. Cousinia (Asteraceae از شمال غرب ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تاكسونومي و بيوسيستماتيك (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۵۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: گزارش هاي جديدي از جنس (Cousinia Cass. Sect. Cousinia (Asteraceae از شمال غرب ايران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Asteraceae
مقاله Cousinia
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطار فريده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سه گونه از Cousinia. Sect. Cousinia به نام هاي Cousinia hohenackeri ،  C. chlorocephalaو C. lomakini براي اولين بار، از استان آذربايجان گزارش مي شوند. محل انتشار اين گونه ها، در فلور ايرانيکا و فلور شوروي، ماورا قفقاز، تالش و ارمنستان ذکر شده است. همچنين، گونه C. chlorocephala در فلور شوروي از شمال ايران نيز ذکر شده است که تاکنون نمونه اي از آن از ايران جمع آوري نگرديده است، بنابراين، در اين مقاله براي اولين بار به طور مستند از ايران گزارش مي شود. اين گونه ها بر اساس صفاتي، چون؛ تعداد گل ها، دو رنگ بودن و غير کشيده بودن يا کمي کشيده بودن برگ ها بر ساقه و شکل برگک ها از ديگر گونه هاي اين بخش جدا مي شوند. عکس و نقشه پراکنش اين گونه ها نيز ارايه مي شود.