مقاله گزارش يك مورد ترومبوز وريدي مغز در كودك ۱۲ ساله مبتلا به لوكمي حاد لنفوبلاستيك با موتاسيون G20210A در ژن پروترومبين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۱۴۳ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: گزارش يك مورد ترومبوز وريدي مغز در كودك ۱۲ ساله مبتلا به لوكمي حاد لنفوبلاستيك با موتاسيون G20210A در ژن پروترومبين
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوكمي
مقاله ترمبوز وريدي
مقاله موتاسيون
مقاله پروترومبين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عشقي پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: امين اصنافي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ترومبوز يکي از عوارض غير شايع در بيماران مبتلا به لوکمي حاد لنفوبلاستيک حين کموتراپي است که داراي شيوع متغيري مي باشد.
مورد: بيمار پسر بچه اي ۱۲ ساله بود که در نيمه اول سال ۱۳۸۸ با تشخيص لوکمي حاد لنفوبلاستيک از نوعPre B ، تحت کموتراپي با دستور عمل BFM گروه پر خطر با پاسخ سريع قرار گرفت. در مرحله دوم درمان بر اساس دستور عمل فوق، بيمار دچار سردرد شد. بعد از بررسي هاي تشخيصي، ترومبوز وريدي مغز مطرح و اثبات گرديد. به دنبال بررسي علل مستعد کننده، موتاسيون هتروزيگوت در ژن پروترومبين به شکل G20210A به اثبات رسيد.
نتيجه گيري: براي بيماراني كه در معرض خطر ترومبوآمبولي هستند، بايستي عوامل خطر ارثي ترومبوفيلي نيز در نظر گرفته شوند تا درمان هاي پيشگيري عليه ترومبوز اوليه انجام پذيرد.