مقاله گزارش يك مورد رابدوميوليز شديد به دنبال مصرف همزمان استاتين وديلتيازم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۸۵ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: گزارش يك مورد رابدوميوليز شديد به دنبال مصرف همزمان استاتين وديلتيازم
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آتروسكلروز
مقاله رابدوميوليز
مقاله استاتين
مقاله هيپركالمي
مقاله برادي آريتمي
مقاله ديلتيازم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالكي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مشكلات عضلاني از مهم ترين عوارض داروهاي استاتين مي باشد كه بصورت ميالژي، ميوپاتي و رابدوميوليز بروز مي نمايد. از آنجاييكه از استاتين ها جهت كاهش ليپيدهاي سرم بمنظور پيشگيري از ايجاد و پيشرفت آترواسكلروز، عوارض قلبي عروقي و حوادث عروقي مغز استفاده مي شود لذا بطور معمول در تركيب با ساير داروهاي ضد فشار خون و ضد آنژين بكار گرفته مي شوند. در اينجا يك مورد رابدوميوليز بدنبال مصرف همزمان استاتين و ديازپام معرفي مي گردد.
گزارش مورد: بيمار مرد ۸۰ ساله اي است كه با كاهش سطح هوشياري به بخش اورژانس بيمارستان شهيد يحيي نژاد مراجعه كرد. در سابقه بيمار مصرف توام ديلتيازم و لووستاتين ۴۰ ميلي گرم روزانه سه روز قبل از عارضه ذكر مي شود. بر اساس شرح حال، معاينات باليني و آزمايشات انجام شده با توجه به هيپركالمي و برادي آريتمي و كلاپس عروقي تشخيص رابدوميوليز مسجل گرديد. طي اقدامات انجام شده در جريان احيا، ضمن درمان هيپركالمي شرايط بحراني هموديناميك و آريتمي اصلاح شد و پس از طي دوران نقاهت بدون عارضه و معلوليت بيمار در كمال سلامت مرخص گرديد.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد كه مصرف همزمان داروهاي استاتين و ديلتيازم مي تواند بالقوه منجر به عوارض شديد گردد. با تاكيد بر رعايت اصول فارماكولوژي در تجويز داروهاي استاتين و اجتناب از تجويز همزمان با ديلتيازم خصوصا در سنين بالا مي توان از عوارض دارويي جلوگيري كرد.