مقاله گزارش يك مورد فنوتيپ O بمبئي در اصفهان و فراواني آن در ايران، گزارش موردي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۱۲۲ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: گزارش يك مورد فنوتيپ O بمبئي در اصفهان و فراواني آن در ايران، گزارش موردي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فنوتيپ
مقاله تزريق خون
مقاله ايران
مقاله آگلوتيناسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري فخرالملوك
جناب آقای / سرکار خانم: خوشخويي فر ونوس
جناب آقای / سرکار خانم: حريري محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري ناهيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف :وجود آنتي H قدرتمند از نوع IgM در افراد داراي فنوتيپ بمبئي، مي تواند در صورت تزريق خون گروهO ، موجب بروز عارضه حاد داخل عروقي شود كه اهميت شناسايي اين افراد را قبل از تزريق نشان مي دهد.
مورد: در يك اهداكننده خون با گروه خون O منفي، غربالگري آنتي بادي انجام شد. در بررسي سرولوژيكي از سرم فرد، مقدار زيادي آنتي بادي A ،H و B شناسايي گرديد كه گلبول قرمز وي در مجاورت آنتي سرم H واكنشي نشان نداد. از نظر آنتي ژن Kell وCDE ، منفي بود.
نتيجه گيري: با شناسايي اين مورد، تعداد افراد داراي فنوتيپ بمبئي در ايران به ۱۵ نفر مي رسد. با وجود ۶ مورد فنوتيپ بمبئي در اصفهان، به نظر مي رسد كه غربالگري آنتي بادي در اصفهان بايستي بيشتر مورد توجه قرار گيرد.