مقاله گزارش يك مورد فون هيپل – ليندو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۸ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۷۵ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: گزارش يك مورد فون هيپل – ليندو
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم فون هيپل ليندو
مقاله اتوزومال غالب
مقاله چند سيستمي
مقاله تظاهرات باليني مختلف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شافي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: رفعتي رحيم زاده مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: عطايي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: علي رمجي ارسلان
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزجاهي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جاهد بابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سندورم فون هيپل – ليندو نادر و با وضعيت اتوزومال غالب مي باشد كه تظاهرات آن شامل همانژيوبلاستوماي مخچه و نخاع، آنژيوماي شبكيه، آدنوكارسينوماي شفاف كليوي، كيستهاي پانكراس، كليه و اپيديديم، سيس آدنوماي اپيديديمال، فئوكروموسيتوم و تومورهاي ساك اندولمفاتيك است. هدف از اين گزارش، معرفي يك مورد سندروم فون هيپل- ليندو كه چندين ارگان بيمار را درگير كرده، مي باشد.
گزارش مورد: بيمار مرد ۲۸ ساله اي مي باشد كه از ۹ سال قبل بعلت كيست اپيديديم بزرگ سمت راست تحت جراحي قرار گرفت و حدود ۷ سال قبل بعلت سردرد، عدم تعادل و سرگيجه بستري شد. بعد از بررسي و تشخيص توسط MRI، همانژيوم بلاستوما مخچه تشخيص داده شد، ۳ سال قبل نيز به علت اختلال در راه رفتن كه علت آن همانژيوبلاستوماي نخاع در مهره هاي دوم و سوم كمري بوده است، تحت درمان جراحي و سپس رادياسيون قرار گرفت. همچنين، او از نابينايي چشم راست بعلت آنژيوم شبكيه رنج مي برد. جهت بررسي ادراري تناسلي جراح مغز و اعصاب بيمار را به مركز ارولوژي ارجاع داد كه در حين بررسي توموري در كليه راست كشف و تحت راديكال نفروكتومي سمت راست قرار گرفت كه نفرپاتولوژي كارسينوماي سلول كليوي راست را گزارش كرد. بيمار به علت ناباروري مراجعه نموده و تحت بيوپسي تشخيصي قرار گرفت و به علت اينكه بافت شناسي سلولهاي نابالغ را گزارش كرده، متاسفانه نمي تواند كانديد ميكرواينجكشن باشد.
نتيجه گيري: با توجه به مورد گزارش شده كه سندرم فون هيپل ليندو چندين ارگان را درگير نموده، هماهنگي تخصصهاي مختلف در مراقبتهاي پزشكي و تعيين هويت هر چه زودتر تومور و دقت بيشتر در نظارت بعد از جراحي به دليل خصوصيات چند گانه تومور ضروري بنظر مي رسد.