مقاله گزارش يك مورد فيستول حاد كاروتيد- كاورنوس به دنبال ضربه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در بينا از صفحه ۳۰۴ تا ۳۰۸ منتشر شده است.
نام: گزارش يك مورد فيستول حاد كاروتيد- كاورنوس به دنبال ضربه
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: جبارپور‌بنيادي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ابريشمي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سالور سلطان حسين
جناب آقای / سرکار خانم: آل طه مريم
جناب آقای / سرکار خانم: ميردهقان سيدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: معرفي علايم باليني و روش درماني بيمار مبتلا به فيستول حاد شريان كاروتيد- سينوس كاورنوس به دنبال ضربه.
معرفي بيمار: دختر ۱۳ ساله يك ماه پس از حادثه تصادف خودرو و آسيب صورت با بيرون زدگي (proptosis)، التهاب و خون ريزي شديد ملتحمه (chemosis) و محدوديت حركات چشم راست در تمام جهات مراجعه نمود. وجود سوفل در ناحيه گونه و پيشاني و وريد افتالميك متسع در تصويربرداري كره چشم به نفع فيستول وريدي- شرياني بود. در آنژيوگرافي محل دقيق فيستول كاروتيد- سينوس كاورنوس مشخص گرديد. بيمار تحت مداخله عروقي و استفاده از بالون از مسير شريان قرار گرفت. پس از اين مداخله، فيستول مسدود و علايم و نشانه هاي بيماري تقليل يافت.
نتيجه گيري: با وجود آن كه در اغلب موارد متعاقب ضربه، سلوليت به عنوان تشخيص علايم حاد التهابي چشم مطرح مي گردد، اما فيستول هاي عروقي نيز مي توانند اين علايم را ايجاد نموده و مي بايست مورد بررسي قرار گيرند.