مقاله گزارش يك مورد نادر گواتر حجيم نا به جاي داخل قفسه سينه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران از صفحه ۱۵۳ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: گزارش يك مورد نادر گواتر حجيم نا به جاي داخل قفسه سينه
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيروئيدكتومي
مقاله تيروئيد نا به جا
مقاله گواتر داخل قفسه سينه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي معصوم آسيه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي معصوم سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: صدري زاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گواتر نا به جاي داخل قفسه سينه در مقايسه با گواتر رترواسترنال تظاهر خيلي نادر بيماري تيروئيد است كه در تشخيص افتراقي توده هاي مدياستن قرار مي گيرد و مي تواند به علت فشار به ساختمان هاي مجاور علايم جدي ايجاد نمايد. در اين مقاله يك مورد بيمار مبتلا به گواتر حجيم نا به جاي داخل قفسه سينه با مروري بر ساير گزارشات معرفي مي شود.
معرفي بيمار: خانم ۴۳ ساله ساكن مشهد كه با علايم تنگي نفس و سرفه كه از حاملگي ۵/۱ سال قبل شروع شده كه پس از وضع حمل، مراجعه كرده است. بيمار حدود ۱۴ سال قبل تيروئيدكتومي شده بود. در بررسي هاي انجام شده راديولوژيك، پهن شدن مدياستن و توده ساليد در لوب فوقاني ريه راست كه نيمي از همي توراكس را پر كرده مشخص شده است. بيمار تحت عمل جراحي توراكوتومي راست و برداشت توده حجيم چسبيده به ريه، قرار گرفت. آسيب شناسي مويد گواتر مولتي ندولر مي باشد.۱۰ روز بعد بيمار با حال عمومي خوب ترخيص شد.
نتيجه گيري: گواتر نا به جاي داخل قفسه از موارد نادر تودهي مدياستن و داخل قفسه سينه است كه به دليل احتمال ايجاد عوارض جدي، تشخيص اهميت دارد و رزكسيون جراحي درمان قطعي را فراهم مي كند.