مقاله گزارش يك مورد همراهي تنگي هايپرتروفيك پيلور با پانكراس حلقوي؛ مقاومت در تخليه معده پيش از تولد، علتي براي ايجاد تنگي هايپرتروفيك پيلور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند از صفحه ۶۶ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: گزارش يك مورد همراهي تنگي هايپرتروفيك پيلور با پانكراس حلقوي؛ مقاومت در تخليه معده پيش از تولد، علتي براي ايجاد تنگي هايپرتروفيك پيلور
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنگي هايپرتروفيک پيلور
مقاله پيلوروميوتومي فردت – رامشتد
مقاله پانکراس حلقوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رييس السادات سيدمحمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: تبريزيان فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
علت ايجاد تنگي هايپرتروفيك پيلور هنوز ناشناخته است. بيمار، نوزاد پسر ۲۸ روزه  مبتلا به نشانگان داون، با شكايت استفراغ جهنده از ۳ روز قبل از مراجعه و بدون دفع مدفوع در اين مدّت، بستري شد. در معاينه اتساع شكم مشهود بود ولي علامت زيتون (Olive) واضحي مشاهده نشد. در سونوگرافي شكم، طول كانال پيلور ۲۸ ميليمتر و ضخامت آن ۴ ميليمتر بود. راديوگرافي ماده حاجب فوقاني شكم انسداد نسبي را نشان داد. با وجود درمان هاي حمايتي و احياي كامل، استفراغ بيمار ادامه يافت. بيمار با شك باليني تنگي هايپرتروفيك پيلور تحت عمل جراحي قرار گرفت. در جريان عمل علاوه بر تنگي هايپرتروفيك پيلور، پانكراس حلقوي نيز در بيمار ديده شد. براي بيمار پيلوروميوتومي فردت – رامشتد و رهاسازي باندهاي فيبروزه بين دو قسمت پانكراس انجام گرديد. سه روز بعد از عمل، بعد از برقراري تغذيه خوراكي، نوزاد با حال عمومي خوب مرخص شد. وجود پانكراس حلقوي در اين بيمار، مي تواند مقاومت در برابر تخليه معده پيش از تولد را، به عنوان علت احتمالي ايجاد تنگي هايپرتروفيك پيلور مطرح نمايد؛ هرچند كه اثبات اين فرضيه نيازمند مطالعات بيشتري است.