مقاله گزارش يک مورد احتمالي از نورپاتي ارثي اتونوميک با نبود حساسيت به درد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry از صفحه ۱۸۰ تا ۱۸۳ منتشر شده است.
نام: گزارش يک مورد احتمالي از نورپاتي ارثي اتونوميک با نبود حساسيت به درد
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حساسيت نداشتن به درد
مقاله زخم دهاني
مقاله نوروپاتي ارثي اتونوميک (CIPA)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اربابي كلاتي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي عبدالحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: نورپاتي ارثي اتونوميک، ناهنجاري نادر همراه با حساسيت نداشتن به درد و حرارت است، که به پنج گروه بخش مي شود. گونه چهار آن با عنوانCongenital insensivity to pain with anhydrosis (CIPA) ، شايع ترين گونه اين اختلال است. CIPA حالت ارثي اتوزمال مغلوب دارد و بيمار دوره هايي از تب ايديوپاتيک، کاهش ميزان عرق با وجود داشتن غدد طبيعي، حساسيت نداشتن به درد و تغييرات حرارتي، خود آزاري و عقب ماندگي ذهني ناچيز را نشان مي دهد. نشانه هاي دهاني شديد ناشي از خود آزاري در اين بيماران چشمگير و گاز گرفتگي زبان، لب ها و ديگر مخاط دهان گزارش شده است.
گزارش مورد: يک کودک پسر ۱۵ ماهه داراي زخم هاي دهاني و سوختگي شديد انگشتان هر دو دست که به علت تماس با بخاري ايجاد گرديده بود، معاينه شد. بررسي هاي آسيب شناسي و توجه به جنبه هاي تخصصي آشکار نمود، که بيمار نسبت به درد و تغييرات حرارتي حساسيت ندارد و احتمال ابتلا به CIPA براي وي مطرح گرديد.
بحث: CIPA، يک ناهنجاري اتوزمال مغلوب بسيار نادر است، که در دوران کودکي به گونه حساسيت نداشتن به درد يا خود آزاري بروز مي کند و به گونه پاسخ ندادن عيني نسبت به درد در افراد داراي سيستم عصبي محيطي و مرکزي طبيعي است. نقص ژني تيروزين مربوط به ژن کد کننده اسيتوز غشايي تيروزين کنيازنوروتروفيک در اين بيماران شناسايي شده است. جهش در اين ژن با حساسيت نداشتن مادزادي به درد، تب در هواي گرم به علت ناتواني در عرق کردن(Anhydrosis) ، خود آزاري، عقب ماندگي ذهني و سرطان همراه است. بيشتر از نيمي از بيماران پيش از سن سه سالگي مي ميرند.
نتيجه گيري: علايم دهاني همراه با اين سندرم مانند آسيب زبان و فقدان دندان هاي قدامي مي تواند در تشخيص زودهنگام بيماري کمک کننده باشد.