مقاله گزارش يک مورد استوئيد استوما در متافيز ديستال راديوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۶۷ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: گزارش يک مورد استوئيد استوما در متافيز ديستال راديوس
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استوئيد استوما
مقاله متافيز
مقاله راديوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عصاررودي عبدالقادر
جناب آقای / سرکار خانم: اجودي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: استوئيد استوما يک تومور خوش خيم استخواني است که عموما استخوان هاي بلند اندام تحتاني و ديافيز استخوان را درگير مي کند. اين مقاله يک مورد نادر استوئيد استوما را در متافيز ديستال راديوس راست گزارش مي نمايد.
معرفي بيمار: بيمار مردي ۲۶ ساله داراي شغل خدمات کامپيوتري است. شکايت اصلي بيمار درد در مچ دست راست مي باشد که از سه سال پيش شروع شده و به تدريج يک برآمدگي کوچک استخواني نيز در ديستال راديوس او تظاهر يافته است. درد بيمار شب ها شدت پيدا مي کرده و در اين مدت بيمار با مصرف ايبوپروفن درد خود را تسکين مي داده است. عکس ساده اشعه X و MRI گرفته شده از دست بيمار مطرح کننده استوئيد استوما بودند. تومور تحت بيهوشي عمومي خارج گرديد و بيوپسي فرستاده شده به آزمايشگاه پاتولوژي نيز استوئيد استوما را تاييد کرد.
نتيجه گيري: يکي از علل درد مزمن در مچ دست بيماران مي تواند استوئيد استوما باشد که بايد از مواردي همچون سندرم تونل کارپ، استئوميليت، آرتريت روماتوئيد و سينوويت لنفوپروليفراتيو افتراق داده شود.