مقاله گزارش يک مورد اسپاسم شريان راديال در حين بيهوشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در ارمغان دانش از صفحه ۸۷ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: گزارش يک مورد اسپاسم شريان راديال در حين بيهوشي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپاسم
مقاله شريان راديال
مقاله پاپاورين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودي فر مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: روحاني فرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: يکي از بزرگ ترين نقطه ضعف هاي شريان راديال تمايل به اسپاسم است. اسپاسم شريان مي تواند به علت تزريق اشتباه دارو در شريان به جاي وريد، نمونه گيري مکرر شرياني و در موارد استفاده از شريان راديال به عنوان گرافت کرونر روي دهد. وازواسپاسم باعث هيپوپرفيوژن، ناتواني و حتي قطع عضو مي شود. پاپاورين که يک آلکالوئيد اپيوم است، مي تواند در درمان اسپاسم احشا و وازواسپاسم، به خصوص در قلب و مغز و اسپاسم شريان راديال استفاده شود. هدف از اين مقاله گزارش يک مورد اسپاسم شريان راديال در حين بيهوشي است.
معرفي بيمار: بيمار مردي ۷۲ ساله بود که با تشخيص گانگرن روده و پريتونيت که در سال ۱۳۸۷ در بيمارستان الزهراي (س) اصفهان تحت عمل لاپاراتومي قرار گرفت. به علت اسيدوز شديد ۳ مرتبه در حين عمل از دست راست بيمار جهت آناليز گازهاي خون شرياني نمونه گيري انجام شد. پس از ورود بيمار به ريکاوري فقدان نبض راديال در دست راست و سيانوز شديد همان دست از مچ به پايين مشاهده شد. پس از درمان با پاپاورين شرياني از طريق کاتتر شرياني در شريان براکيال که به همين منظور تعبيه شده بود، علايم بهبود در بيمار ظاهر شد.
نتيجه گيري: اسپاسم شريان راديال در حين و پس از بيهوشي عمومي علي رغم نادر بودن، بسيار خطرناک و مصيبت بار است و متخصص بيهوشي بايد کليه اقدامات پيشگيري  کننده از جمله؛ آرتريال لاين در موردنياز به خون گيري هاي مکرر را انجام دهد و در صورت بروز عارضه، روش برخورد صحيح با آن را بداند و داروهاي لازم را در دسترس داشته باشد.