مقاله گزارش يک مورد اپيدرموليز بولوزاي جانکشنال با تظاهرات گوارشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۱۴۲ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: گزارش يک مورد اپيدرموليز بولوزاي جانکشنال با تظاهرات گوارشي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپيدرموليز بولوزاي جانکشنال
مقاله تظاهرات گوارشي
مقاله تاول هاي ساب اپيدرمال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظفردعاگو سياوش
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: محبي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مولايي مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: زالي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اپيدرموليز بولوزا مشتمل بر گروهي از بيماري هاي هتروژنوس ژنتيکي نادر مربوط به پوست است که همگي ويژگي مشترک تاول زدن در پاسخ به تروماهاي مکانيکي خفيف را دارا مي باشند. با عنايت به نادر بودن بيماري مذکور و علايم غير معمول آن، اين گزارش ارايه گرديد.
معرفي مورد: بيمار خانم ۲۲ ساله اي است که از دوران طفوليت تا ۱۳ سالگي در پاسخ به تروماهاي خفيف دچار تاول هاي خود بهبود يابنده مي شده و با تابلوي ديس فاژي پيشرونده و ادينوفاژي نسبت به جامدات و مايعات به علت تنگي مري از ۲ سال قبل تحت بررسي است. در هيستوپاتولوژي، تاول هاي ساب اپيدرمال منطبق با تشخيص اپيدرموليز بولوزاي نوع جانکشنال مطرح گرديد.
نتيجه گيري: پزشکان بايد در مواجهه با تنگي راجعه مري به همراه علايم پوستي، احتمال اين بيماري را در نظر داشته باشند.