مقاله گزارش يک مورد بهبودي بيماري پورپوراي ترومبوسيتوپنيک ايديوپاتيک به دنبال عمل آپاندکتومي حاوي تومور کارسينوئيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در طب جنوب از صفحه ۱۳۴ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: گزارش يک مورد بهبودي بيماري پورپوراي ترومبوسيتوپنيک ايديوپاتيک به دنبال عمل آپاندکتومي حاوي تومور کارسينوئيد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پورپوراي ترومبوسيتوپنيک ايديوپاتيک مزمن
مقاله آپانديسيت حاد
مقاله تومور کارسينوئيد
مقاله آپاندکتومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده اطاقور حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزبخت سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري سحر
جناب آقای / سرکار خانم: خضرايي سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: بني احمد مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: حاجيلو مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
همراهي پورپوراي ترومبوسيتوپنيک ايديوپاتيک مزمن با تومور کارسينوئيد آپانديس يافته نادري است که تاکنون گزارش نشده است. در اين مقاله پسربچه ۱۱ ساله اي معرفي ميشود که مورد شناخته شده پورپوراي ترومبوسيتوپنيک ايديوپاتيک مزمن با پلاکت ۲۰۰۰۰ در هنگام مراجعه بود و به دليل بي اشتهايي، درد و حساسيت ربع تحتاني راست شکم، استفراغ، لکوسيتوز و گزارش مايع آزاد شکمي در سونوگرافي با تشخيص آپانديسيت حاد تحت عمل جراحي آپاندکتومي قرار گرفت و پس از عمل به شکل قابل ملاحظه اي تعداد پلاکت بيمار به حد طبيعي بازگشت. با ارسال نمونه پاتولو‍‍ژي، تشخيص تومور کارسينوئيد مسجل شد. حال اين سوال مطرح مي شود که آيا تومور کارسينوئيد آپانديس مي-تواند علت ايجادي پورپوراي ترومبوسيتوپنيک ايديوپاتيک مزمن در بيمار باشد؟