مقاله گزارش يک مورد بيماري سلياک با تظاهر غيرمعمول پورتال هايپرتانسيون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۹۰ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: گزارش يک مورد بيماري سلياک با تظاهر غيرمعمول پورتال هايپرتانسيون
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري سلياک
مقاله افزايش فشار خون سيستم باب
مقاله رژيم فاقد گلوتن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: شكروي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: سركشيكيان سيدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماري سلياک با بسياري از علايم خارج روده اي مانند سيروز صفراوي اوليه يا هپاتيت اتوايميون همراه است. اما بروز هايپرتانسيون پورت غيرسيروزي جزء موارد بسيار نادر مي باشد که فقط به صورت موردي گزارش شده است. هايپرتانسيون پورت غيرسيروزي به طور تيپيک با اسپلنومگالي، واريس هاي مري و گاهي علايم آسيت و ايکتر بروز مي کند. در اين گزارش يک مورد هايپرتانسيون پورت غيرسيروزي (ايديوپاتيک) که علت زمينه اي آن سلياک بوده و با درمان بيماري سلياک علايم آن کاهش داشته است. معرفي مي گردد.
معرفي مورد: بيمار خانم ۳۸ ساله اي است که به علت آسيت، اسپلنومگالي و بي حالي از چند سال قبل مراجعه کرده بود. در طي اين مدت با احتمال سيروز کريپتوژنيک تحت درمان حمايتي بوده است. در طي بررسي هاي تشخيصي مجدد براي بيمار، تست هاي سرولوژي هپاتيت ويروسي، اتوايميون و بررسي از نظر ويلسون انجام شد که منفي گزارش گرديد. در آندوسکوپي شواهد واريس مري مشهود بود، و در داپلر سونوگرافي انجام شده از شکم، افزايش ديامتر وريد پورت و اسپلنومگالي واضح گزارش شد، اما شواهدي به نفع ترومبوز مشاهده نگرديد. در نهايت براي بيمار بيوپسي کبد انجام شد که بافت کبدي کاملا طبيعي و علايم سيروز ديده نشد. با توجه به بالا بودن سديمان اريتروسيتي و غيرطبيعي بودن آزمون هاي کبدي، بررسي تست هاي سرولوژيک جهت بيماري سلياک تقاضا گرديد که مثبت بود و در نهايت با بيوپسي از ۱۲ تشخيص سلياک مسجل گرديد. با شروع رژيم درماني فاقد گلوتن، آزمون سديمان اريتروسيتي و تست هاي کبدي مربوطه و ديامتر وريد پورت نرمال شده و بيمار احساس بهبودي داشت.