مقاله گزارش يک مورد بيمار جوان مبتلا به نقرس حاد در زمينه بيماري ذخيره گليکوژن تيپ ۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۵۸ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: گزارش يک مورد بيمار جوان مبتلا به نقرس حاد در زمينه بيماري ذخيره گليکوژن تيپ ۱
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري ذخيره گليکوژن تيپ ۱a
مقاله نقرس
مقاله افزايش اسيد اوريک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرفيضي سيده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: هاتف محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جوكار محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: عموييان سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: پزشكي راد مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: صارمي زينب
جناب آقای / سرکار خانم: مسينايي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه
بيماري هاي ذخيره گليکوژن اختلالات ارثي نادري هستند که به دليل نقص در آنزيم هاي تنظيم کننده سنتز گليکوژن ايجاد مي شود. اين دسته بيماري ها ده گروه هستند که تيپ يک آن به چهار صورت مي باشد. تيپ a1 به دليل کمبود گلوکز شش فسفاتاز رخ مي دهد. کودکان مبتلا با کاهش قند خون و بالغين با بزرگي کبد و افزايش اسيداوريک و کاهش قدرت تصفيه کليوي مراجعه مي کنند. اين گزارش با هدف معرفي يک بيمار که با التهاب مفصل مچ پا و افزايش همزمان اسيداوريک، اختلال رشد و توده هاي کبد با تشخيص بيماري ذخيره گليکوژن a1 تنظيم شده است.
معرفي بيمار
بيمار مرد ۲۶ ساله اي است که با تابلوي باليني التهاب مفصل مچ دو پا مراجعه کرده و به دليل افزايش اسيداوريک تشخيص اوليه نقرس حاد داده شد. در آزمايشات بيمار افزايش آنزيم هاي کبدي و افزايش چربي خون رويت شد، سونوگرافي توده هاي کبدي نشان داد و در بيوپسي کبد با رنگ آميزي پريوديک اسيد شيفت تشخيص بيماري ذخيره گليکوژن مطرح شد.
نتيجه گيري
ايجاد آرتريت نقرسي در بيماري ذخيره گليکوژن ناشايع نيست ولي وجود يک بيماري زمينه اي مثل بيماري ذخيره گليکوژن در فردي که آرتريت نقرسي دارد نادر است. مساله جالب توجه در اين بيمار وجود آرتريت نقرسي در سن پايين و علایم همراه مثل نارسايي رشد و تاخير بلوغ بودکه شک به وجود يک بيماري زمينه اي منجر به افزايش اسيداوريک را برانگيخت و نهايتا به تشخيص بيماري ذخيره گليکوژن منجر شد.