مقاله گزارش يک مورد بي قراري و سردرد در ريکاوري به علت خونريزي زير آراکنوئيد بعد از عمل دکمپرسيون اربيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۴۲ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: گزارش يک مورد بي قراري و سردرد در ريکاوري به علت خونريزي زير آراکنوئيد بعد از عمل دکمپرسيون اربيت
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خونريزي تحت عنکبوتيه
مقاله كاستن فشار در جراحي
مقاله سردرد
مقاله اتاق بهبودي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاوند بابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بي قراري و سردرد بيماران در ريکاوري مي تواند علت هاي متفاوتي داشته باشد، من جمله علل عمومي مانند: مصرف و تجويز انواع داروها قبل يا حين عمل، مشکلات فيزيکي پيش آمده نظير درد ناشي از انواع اقدامات جراحي و در نهايت عوارض غيرمعمول برخي جراحي ها که کمتر به آنها توجه مي شود مثل، خونريزي تحت عنکبوتيه در پي عمل دکمپرسيون اربيت که از عوارض خاص اين نوع جراحي است و در صورت بروز هرگونه سردرد و عدم هوشياري کامل بايد مورد توجه قرار گيرد. در اين مقاله به يک نمونه نادر از اين نوع سردرد و بي قراري به علت خونريزي زير آراكنوئيد بعد از عمل دکمپرسيون اربيت پرداخته شده است.
معرفي مورد: بيمار خانم ۲۳ ساله اي است با مورد شناخته شده گريوز اگزوفتالمي، خواستار عمل جراحي دکمپرسيون اربيت که در ريکاوري دچار بي قراري شديد و سردرد شده بود. در بررسي هاي به عمل آمده، دليل اصلي آن خونريزي تحت عنکبوتيه به علت پارگي پرده مننژ تشخيص داده شد.