مقاله گزارش يک مورد تخريب پريودنتال در يک کودک مبتلا به اختلال عادتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۷۷ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: گزارش يک مورد تخريب پريودنتال در يک کودک مبتلا به اختلال عادتي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صدمات لثه اي
مقاله آبسه پريودنتال
مقاله اختلال عادتي
مقاله عادت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي ساماني محمود
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورزي پرند
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي شكوفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ضايعات خودآزردگي(Self-inflected)  به دنبال صدمه زدن غيرارادي فرد به خود ايجاد مي شوند. بيماران اغلب از اين عادات صدمه زننده آگاه نيستند. اين صدمات در ناحيه دهان مي تواند منجر به هيپرکراتوز، تورم، زخم، تحليل لثه، ژنژيويت و يا پريودنتيت شود. يک مورد تخريب پريودنتال در يک کودک مبتلا به اختلال عادتي گزارش مي شود.
گزارش مورد: بيمار پسر بچه يازده ساله اي است که با شکايت درد و تورم در سطح لينگوال دندانهاي قدامي پايين و لقي اين دندانها مراجعه کرد. در معاينه يک آبسه پريودنتال نسبتا وسيع همراه با عمق پروب ۱۱ ميليمتر مشاهده شد. در گرفتن تاريخچه مشخص شد که بيمار عادت به فشردن ناخن انگشت خود بين اين دندانها را دارد. اين اختلال عادتي بدنبال يک استرس شديد از ۴ سال گذشته آغاز شده بود. پس از دادن آگاهي و ترک عادت مخرب و ارجاع به روانپزشک نسبت به درمان فاز اول پريودنتال و ادنتوپلاستي و درمان آنتي بيوتيکي اقدام شد. در پيگيري ماه سوم و ششم، بهبود لقي دندانها و سلامت کامل پريودنتال (عمق طبيعي شيار لثه) مشاهده شد.
نتيجه گيري: تشخيص و حذف تروماي ناشي از عادت مخرب دهاني، منجر به بهبود لقي و سلامت پريودنتال دندانها خواهد شد که اين مساله نشاندهنده اهميت عادات دهاني مخرب حاصل از استرسهاي رواني احتمالي است.