مقاله گزارش يک مورد ترومبوفلبيت وريدهاي عمقي و سطحي اندام تحتاني در آنمي سيکل سل با کمبود پروتئين C و پروتئين S که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۹۳ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: گزارش يک مورد ترومبوفلبيت وريدهاي عمقي و سطحي اندام تحتاني در آنمي سيکل سل با کمبود پروتئين C و پروتئين S
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنمي سيکل سل
مقاله ترومبوفلبيت
مقاله پروتئين C
مقاله پروتئين S

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پدرام محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي افشين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: حملات انسداد عروقي، اصلي ترين تظاهرات کلينيکي بيماري سيکل سل(sickle cell disease)  مي باشد. در بيماران سيکل سل افزايش فعاليت سيستم انعقادي و پلاکت و همچنين پايين بودن سطح پروتئينC  و پروتئين S خطر ترومبوز را افزايش مي دهد.
گزارش مورد: بيمار دختر شانزده ساله مبتلا به آنمي سيکل سل هموزيکوت(homozygous)  که با درد عمومي و درد اندام ها به درمانگاه بيمارستان شفا اهواز ارجاع مي شود. به تدريج طي دو ماه درد ايشان افزايش يافته و دچار تورم شديد در پاي راست مي گردد. با سونوگرافي داپلررنگي(color doppler)  براي بيمار، تشخيص ترومبوفلبيت تحت حاد در سطح وريدهاي عمقي و سطحي ران و پوپليته(poplyteal veins)  اندام تحتاني راست با کاهش شديد جريان خون داده مي شود و تحت درمان با هپارين وريدي و وارفارين قرار مي گيرد. بعد از سه ماه از درمان با وارفارين خوراکي، انسداد کاملا برطرف شده و درمان تا پنج ماه ادامه داده مي شود. ميزان پروتئين C و پروتئين S بيمار در طي روند درماني پايين گزارش مي شود. اين مي تواند يک عامل خطر، براي ايجاد ترومبوز در بيمار باشد. ميزان پروتئين C و پروتئين S از نمونه سانتريفوژ شده بيمار با دستگاه تمام خودکار کواگولامتر۸۰۰۰ACL  و کيت هاي مخصوص اندازه گيري شد.
نتيجه گيري: در بيماران آنمي سيکل سل که با ادم اندام تحتاني در زمينه انسداد عروقي مراجعه مي نمايند، علاوه بر اقدام هاي تشخيصي، سطح پلاسمايي پروتئين C و پروتئين S کنترل گردد تا اقدام هاي درماني مناسب با استفاده از هپارين وريدي و وارفارين و همچنين درمان هاي اختصاصي به موقع انجام گيرد.