مقاله گزارش يک مورد جا به جايي ژنراتور پيس ميکر دايم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۲۵۴ تا ۲۵۷ منتشر شده است.
نام: گزارش يک مورد جا به جايي ژنراتور پيس ميکر دايم
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضربان ساز
مقاله اپي كارديال
مقاله ژنراتور
مقاله مهاجرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري بكاولي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سينا
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجري مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ضربان ساز به منظور بر طرف كردن اختلال در توليد و هدايت ضربان قلب مورد استفاده قرار مي گيرد. جا به جايي ليدهاي اپي کارديال و جايگزيني ژنراتور در داخل شکم يک پديده نادر و از عوارض مهم جراحي هاي مربوطه مي باشداين اقدام ممكن است موجب عفونت موضعي، اختلالات گوارشي و تحريک قسمت هاي ديگر و در نهايت باعث عوارض متعدد گردد.
معرفي بيمار: در اين گزارش خانمي ۵۵ ساله معرفي مي شود که ۳ سال پس از تعبيه يک ضربان ساز اپي کارديال، در بررسي هاي كنترل وي مشخص شد ژنراتور به حفره شکم تغيير مكان داده است و اين مهاجرت موجب بروز تغييرات جانبي شد كه مورد بحث و كنكاش قرار گرفته است.
نتيجه گيري: امروزه عليرغم استفاده كمتر از ضربان ساز هاي اپي كارديال به دليل بهبود اعمال جراحي قلب، هميشه بايد احتمال توسط كارديولوژيست ها در نظر گرفته شود و با اقدامات پيشگيرانه مثل تثبيت ضربان ساز به محل عمل با نخ هاي غير قابل جذب از بروز اين عارضه جلوگيري شود.