مقاله گزارش يک مورد خونريزي حاد و گسترده در هايپر پلازي ندولار کانوني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در افق دانش از صفحه ۶۷ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: گزارش يک مورد خونريزي حاد و گسترده در هايپر پلازي ندولار کانوني
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آدنوم کبدي
مقاله هايپر پلازي ندولار کانوني
مقاله همانژيوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رييس السادات سيدمحمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حافظ پژمان
جناب آقای / سرکار خانم: ميرصادقي علي
جناب آقای / سرکار خانم: ظريف مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هايپر پلازي ندولار کانوني دومين تومور شايع کبد بعد از همانژيوم مي باشد. خونريزي و پارگي در اين بيماري بسيار نادر است. بر اساس دانسته هاي ما تنها ۸ مورد پارگي و خونريزي در اين بيماري در مقالات انگليسي زبان منتشر شده است. بيمار خانم ۴۰ ساله اي بود که با شکايت از درد حاد در قسمت راست و فوقاني شکم مراجعه نموده بود. سونوگرافي يک توده غير هموژن زير کپسولي بزرگ در لوب راست کبد را نشان داد. سي تي اسکن با تزريق ماده حاجب وريدي، هماتوم زير کپسولي بزرگ در سگمان خلفي لوب راست کبد را نشان داد. بيمار با تشخيص احتمالي آدنوم کبدي هموراژيک تحت عمل جراحي قرار گرفت که در حين عمل متوجه يک مرکز ندولار در توده کبدي برداشته شده، شديم. يافته هاي پاتولوژيک هايپر پلازي ندولار کانوني (نوع کلاسيک) با خونريزي و نکروز گسترده را مطرح کرد. اين اولين مورد گزارش خونريزي هايپر پلازي ندولار کانوني در ايران بود که بايد در تشخيص افتراقي اين بيماري با آدنوم کبدي دقت بيشتري شود.