مقاله گزارش يک مورد درمان فيزيوتراپي بعد از جراحي هموروئيدکتومي و فيستولکتومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۹ در دانشور از صفحه ۱۷ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: گزارش يک مورد درمان فيزيوتراپي بعد از جراحي هموروئيدکتومي و فيستولکتومي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فيزيوتراپي
مقاله هموروئيد
مقاله فيستول مقعدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوتيان فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: نياكان لاهيجي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فيستول مقعدي، شايع ترين علت درد شديد ناحيه مقعد در جراحي هاي رکتال به شمارمي آيد و به کارگيري برخي تخصص ها مانند فيزيوتراپي مي تواند به کاهش درد و تسريع در روند بهبودي کمک کند. در خصوص فيزيوتراپي بعد از جراحي رکتال هيچ تحقيقي ثبت نشده، لذا اين امر، سبب عدم توجه کافي جراحان به اين مهم گرديده است.
هدف: مطرح کردن يک پروتوکلي فيزيوتراپي براي جراحي هاي رکتال و بررسي تاثيرپذيري آن در مطالعه اي موردي.
مواد و روش كار: اين مطالعه روي يک مرد ۴۵ ساله انجام پذيرفت. بعد از انجام کولونوسکوپي، هموروئيدکتومي و فيستولکتومي انجام شد سپس، پروتوکل درمان فيزيوتراپي در پنج فاز درماني، طراحي و مورداستفاده قرارگرفت. شدت درد، سختي اجابت مزاج، سختي جابه جايي و ترس از اجابت مزاج با VAS اندازه گيري و براي تعيين روند بهبودي بيمار از پرونده پزشکي استفاده شد؛ نتايج نشان داد که نياز بيمار به استفاده از داروي مسکن فقط تا روز چهارم بوده، بيمار از روز سوم، فعاليت هاي روزمره خود را از سرگرفت؛ همچنين شدت درد، سختي اجابت مزاج، سختي جابه جايي و تحرک و ترس از اجابت مزاج در روز پنجم به طورکامل رفع شد که اين نتايج در مقايسه با مطالعات قبلي، تسريع روند بهبودي و کاهش درد را نشان مي دهد.
نتيجه گيري: با توجه به موثربودن اقدام هاي فيزيوتراپي، به کارگيري از آن به ويژه در مورد بيماران مسن يا افراد مبتلا به بيماري هاي زمينه اي توصيه مي شود.