مقاله گزارش يک مورد عفونت منتشر پوستي هرپس سيمپلکس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: گزارش يک مورد عفونت منتشر پوستي هرپس سيمپلکس
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عفونت منتشر پوستي
مقاله ويروس هرپس انساني
مقاله پوست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرنظامي مينا
جناب آقای / سرکار خانم: ديدگر فرشيده
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: سرمديان حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: علامت باليني بيماري هرپس سيمپلکس به صورت وزيکول هايي بر روي زمينه اريتماتو است که بعد از بهبودي ضايعات اوليه، ويروس در گانگليون هاي عصبي حسي باقي مانده و در بعضي موارد از جمله انجام جراحي داخل جمجمه اي بر روي اعصاب، جراحي دندان، استرس ها و هيجان ها مجددا فعال مي شود. نوع منتشر يا سيستميک عفونت در افراد مبتلا به نقص سيستم ايمني و گاهي در افراد سالم مشاهده مي شود. در بيشتر موارد نوع منتشر عفونت، درگيري ارگان هاي داخلي ديده شده است و درگيري پوست به صورت منتشر تنها در يک مورد گزارش شده و بيمار ما دومين مورد عفونت منتشر پوستي با هرپس سيمپلکس مي باشد.
مورد: آقاي ۳۸ ساله متعاقب تصادف و ضربه به سر به علت هماتوم اپيدورال تحت عمل جراحي کرانيوتومي وسيع قرار مي گيرد و حدود ۱۰ روز بعد از عمل ضايعات وزيکولي منتشر ابتدا در صورت و سر و سپس تنه و اندام ها با اريتم اطراف ظاهر مي شود. تب از ۵ روز قبل از ظهور بثورات وجود داشته، در معاينه سيستميک و بررسي هاي آزمايشگاهي به جز کم خوني و لکوسيتوز نکته ديگري وجود نداشت. بيمار با تشخيص احتمالي عفونت هرپس سيمپلکس و مولوسکوم کونتاژيوزرم و با احتمال کمتر بيماري هاي تاولي تحت بيوپسي پوست قرار گرفت. در بيوپسي پوست وزيکول داخل اپيدرمي همراه با نکروز وسيع اپيدرم به همراه سلول هاي غول آساي چند هسته اي به همراه اجسام داخل هسته اي مشاهده گرديد. در داخل وزيکول ها تعداد زيادي سلول هاي نوتروفيليک و در درم زيرين ارتشاح سلول هاي التهابي ديده شد. با توجه به گزارش پاتولوژي عفونت با ويروس هرپس انساني تاييد گرديد.
نتيجه گيري: درگيري منتشر پوستي با ويروس هرپس انساني حتي بدون داشتن زمينه در افراد سالم هم مي تواند ديده شود.