مقاله گزارش يک مورد لارنگومالاسي شديد، اختلال بلع و ريفلاکس گاستروازوفاژ در نوزاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۸۳ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: گزارش يک مورد لارنگومالاسي شديد، اختلال بلع و ريفلاکس گاستروازوفاژ در نوزاد
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات بلع
مقاله رفلوي معده به مري
مقاله لارنگومالاسي
مقاله نوزاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زركش مرجانه
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: لارنگومالاسي شايع ترين علت استريدور در نوزادان از بين مالاسي راه هاي هوايي است که مي تواند همراه با ريفلاکس گاستروازوفاژ باشد. از طرفي تاکنون موارد معدودي از اختلال بلع در نوزاداني که بيماري زمينه اي ندارند، گزارش شده که بعضاً همراه با لارنگومالاسي و ريفلاکس هم بوده است. هر سه اين اختلال ها مي توانند سبب بروز FTT و بستري مکرر نوزاد و شيرخوار شود. درمان بموقع سبب کاهش عوارض در بيماري مي شود. در اين مقاله يک نوزاد دچار لارنگومالاسي شديد و اختلال بلع با ريفلاکس را که نياز به مداخله جراح پيدا کرد، معرفي مي کنيم تا توجه پزشکان را به سير باليني اين اختلال ها از لحظه تولد تا ترخيص جلب کنيم.
معرفي مورد: بيمار نوزاد پسر ترم حاصل زايمان طبيعي و بدون مشکل خاص طي دوران جنيني از پدر و مادر غير منسوب بود که با وزن تولد ۳۱۰۰ گرم و آپگار مناسب بدنيا آمد که پس از تولد در اتاق زايمان دچار استريدور خفيف دمي و رترکشن زيردنده و بالاي استرنوم شده، به بخش مراقبت ويژه نوزادان منتقل شد. با انتوباسيون علایم وي بهتر شد سپس، چندين بار طي ۲٫۵ ماه اول تولد انتوبه شد. وي به طور مکرر دچار پنوموني مي شد که سرانجام با درمان ريفلاکس وضعيت ريه اش بهبود يافت. به دليل ناتواني در بلع، شير گاواژ مي شد ولي به رغم دريافت کالري کافي دچار FTT هم شد. در ۲٫۵ ماهگي با تراکئوستومي وضعيت تنفسي وي بهبود يافت و در ۳ ماهگي گاستروستومي شد. در ۱۰۰ روزگي با حال عمومي خوب مرخص شد. زمان گزارش ۱۰ ماهه و با وزن ۹ کيلوگرم بود.
نتيجه گيري: اگرچه بعيد است که لارنگومالاسي از بدو تولد علامت دار شود ولي بايد همواره آن را به عنوان يک علت احتمالي ديسترس تنفسي از اتاق زايمان مد نظر داشت. گزارش ديسترس تنفسي از بدو تولد به همراه استريدور، ناتواني در بلع شير، پنوموني مکرر و FTT در نوزاد بدون بيماري زمينه اي، بايد شک پزشک را به وجود همزمان اختلال بلع و لارنگومالاسي برانگيزاند که هر دوي اين اختلال ها مي تواند همراه ريفلاکس گاسترو ازوفاژ هم باشد. در صورت پاسخ ندادن به درمان طبي و مورد انتظار، نياز به مداخله جراحي وجود خواهد داشت.