مقاله گزارش يک مورد لنفانژکتازي اوليه روده اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در گوارش از صفحه ۱۲۹ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: گزارش يک مورد لنفانژکتازي اوليه روده اي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسيت شيلوس
مقاله لنفانژکتازي روده اي
مقاله هيپوگاماگلوبولينمي
مقاله هيپرپلازي لنفاوي ندولار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قويدل علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله يک مورد همراهي آسيت شيلوس و لنفانژکتازي روده اي گزارش مي شود. بيمار پسر ۲۲ ساله اي که به علت تورم شکم در بيمارستان بستري شد. معاينه فيزيکي نشانگر وجود مايع در شکم بود، که با سونوگرافي شکم تاييد شد.
در آسپيراسيون مايع آسيت، مايعي کاملا شيري رنگ به دست آمد. بعد از اقدامات درماني اوليه و کاهش حجم مايع آسيت، سونوگرافي شکم تکرار شد سونوگرافي مجدد نشانگر آسيت چشمگير بود. هميشه توصيه مي شود در تمام موارد آسيت شيلوس در بيماران، عوامل مخاطي روده باريک نظير لنفانژکتازي اوليه روده اي مدنظر قرار گيرد. و ما در همين روند بيمار را بررسي کرديم.