مقاله گزارش يک مورد لنفوم سلول مانتل با پوليپوز متعدد لنفوماتوز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در طب جنوب از صفحه ۲۹۳ تا ۲۹۸ منتشر شده است.
نام: گزارش يک مورد لنفوم سلول مانتل با پوليپوز متعدد لنفوماتوز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لنفوم سلول مانتل
مقاله پوليپوز متعدد لنفوماتوز
مقاله لنفوم غيرهوجکين
مقاله پوليپوز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبيب سيدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: روان بد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ولي زاده سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانه محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پوليپوز متعدد لنفوماتوز با حضور پوليپ هاي متعدد در سگمان طويلي از دستگاه گوارش مشخص مي شود. بيش از ۷۵ درصد موارد منشا از سلول هاي B قبل از مرکز ژرمينال «سلول هاي B منطقه مانتل» و کمتر از ۲۵ درصد موارد منشا از سلول هاي B مرکز ژرمينال دارند. بنابراين پوليپوز متعدد لنفوماتوز، گروه هتروژني است که شامل لنفوم سلول مانتل و لنفوم فوليکولر مي شود. در اين مقاله يک ملوان ۷۵ ساله را که با درد شکمي، اسهال خوني، آنمي فقر آهن و بزرگي غدد لنفاوي اينگوينال و فمورال به ما ارجاع داده شده بود، معرفي مي کنيم. حضور پوليپوز روده اي در بررسي هاي کولونوسکوپيک و آندوسکوپيک و يافته هاي پاتولوژي و ايمونوهيستوشيمي بر روي نمونه هاي بافتي که نشانگر لنفوم سلول B با فعاليت تکثيري متوسط (۵۰ درصد) و تکثير ندولر لنفوسيت هاي کوچک بود، در حضور مثبت بودن مارکرهاي CD5، CD20، CD43 و منفي بودن مارکرهاي CD3، CD10، CD23 بيانگر اين بود که يافته هاي فوق منتج از حضور لنفوم سلول مانتل به همراه پوليپوز متعدد لنفوماتوز مي باشد.