مقاله گزارش يک مورد نادر توده بزرگ در مدياستن خلفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در نشريه جراحي ايران از صفحه ۷۴ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: گزارش يک مورد نادر توده بزرگ در مدياستن خلفي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدياستن
مقاله سرفه مزمن
مقاله تنگي نفس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيدمظفر
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي نژاد مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: داورپناه جزي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: گوهريان وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گواتر داخل قفسه صدري اوليه به خصوص در مدياستن خلفي بسيار نادر بوده و کمتر از ۱% گواترهاي خلف جناغي و مدياستينال است. خونگيري آنها از عروق داخل قفسه صدري مي باشد. در اين مقاله يک مرد ۶۴ ساله معرفي مي شود که با علامت تنگي نفس و سرفه مزمن مراجعه نموده و در سي تي اسکن قفسه صدري يک توده بزرگ در مدياستن خلفي با گسترش به مدياستن قدامي فوقاني داشت. بيمار با برش توراکوتومي خلفي جانبي جدار عمل شد و توده برداشته شد و تمامي علايم باليني بيمار در پيگيري از بين رفت. خونگيري توده فوق از عروق داخل قفسه صدري شريان و وريد بي نام بود.