مقاله گزارش يک مورد نادر پاتوفيزيولوژي کلاسپ تامب مادرزادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۸۷ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: گزارش يک مورد نادر پاتوفيزيولوژي کلاسپ تامب مادرزادي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلاسب تامب
مقاله ناهنجاري مادرزادي
مقاله اکستانسور کوتاه شست
مقاله چسبندگي نابجا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري حميد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري كردلر داوود
جناب آقای / سرکار خانم: شريعت زاده هومن
جناب آقای / سرکار خانم: نجدمظهر فريد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ناهنجاري کلاسب تامب مادرزادي (Congenital clasped thumb) به مجموعه و طيفي از آنومالي هاي انگشت شست اطلاق مي شود که از موارد بسيار خفيف با نقصان سيستم اکستانسور انگشت شست تا مواردي با ناهنجاري هاي شديد عضلات ناحيه تنار و بافت نرم شست گسترده است. هيپوپلازي و عدم وجود اکستانسور کوتاه شست در اين بيماري معمول است. به علت عدم تعادل بين فلکسورها و اکستانسورهاي انگشت شست، بيمار قادر به اکستانسيون مفصل متاکارپوفالنژيال انگشت شست نمي باشد.
معرفي بيمار: بيمار پسربچه اي ۱۲ ساله و چپ دست بود که به علت دفورميتي در انگشتان شست دو طرفه به درمانگاه ارجاع شده بود. در اندام هاي فوقاني، غير از دفورميتي انگشتان شست دو طرفه، معاينات در حد طبيعي بودند. در معاينه انگشتان شست، فضاي بين انگشتان اول و دوم (First web space) محدود تر از حالت عادي بود. عليرغم امکان حرکات پاسيو در مفاصل انگشتان شست، بيمار توانايي اکستانسيون مفصل متاکارپوفالنژيال شست را نداشت ولي مي توانست مفاصل بين انگشتي و کارپومتاکارپال را به حالت اکستانسيون در آورد. در حين درمان جراحي بيمار، مشخص شد که علت عدم توانايي بيمار در اکستانسيون مفصل متاکارپوفالنژيال انگشت شست، هيپوپلازي يا عدم وجود تاندون اکستانسور کوتاه شست نبوده بلکه ناشي از انحراف در چسبندگي تاندون اکستانسور کوتاه شست است. هر دو تاندون اکستانسور کوتاه و بلند شست به فالنکس ديستال چسبيده بودند. براي بيمار اصلاح محل چسبنگي تاندون اکستانسور کوتاه شست در دست راست انجام شد و تاندون اکستانسور کوتاه به پايه فالنکس پروگزيمال شست منتقل گرديد.
نتيجه گيري: اين گزارش براي اولين بار پاتوفيزيولوژي جديدي را براي کلاسب تامب مادرزادي مطرح مي کند. بر اساس يافته هاي حاضر، علاوه بر هيپوپلازي يا آپلازي تاندون اکستانسور کوتاه شست، انحراف محل چسبندگي تاندون مذکور نيز مي تواند علت بيماري باشد.