مقاله گزارش يک مورد پارگي کيست هيداتيک راجعه کبدي به داخل مجاري صفراوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در طب جنوب از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: گزارش يک مورد پارگي کيست هيداتيک راجعه کبدي به داخل مجاري صفراوي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارگي داخل صفراوي
مقاله کيست هيداتيک
مقاله مجراي صفراوي مشترک
مقاله عود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهريان پيام
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي خواه رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سرمديان حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اغلب موارد انسداد مجراي صفراوي مشترک به دليل نئوپلاسم ها، سنگ مجاري صفراوي، تروما يا علل اياتروژنيک مي باشد. با اين وجود به ويژه در نواحي اندميک انگل ها نبايد فراموش شوند. پارگي کيست هيداتيک کبدي به داخل مجاري صفراوي يکي از مهم ترين علل انگلي انسداد مجراي صفراوي مشترک مي باشد و بايد در همه بيماران مبتلا به انسداد مجراي صفراوي مشترک که سابقه عفونت هيداتيک را دارند به عنوان يکي از تشخيص هاي افتراقي مطرح شود. در اين مقاله ما يک مورد غير معمول از عود کيست هيداتيک کبدي پس از ۱۳ سال که همزمان با عود، کيست به داخل سيستم صفراوي پاره شده و باعث انسداد مجراي صفراوي مشترک شده است را معرفي مي کنيم.