مقاله گزارش يک مورد پريتونيت و پارگي تاخيري رکتوم ناشي از استعمال پرتقال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از صفحه ۲۶۱ تا ۲۶۴ منتشر شده است.
نام: گزارش يک مورد پريتونيت و پارگي تاخيري رکتوم ناشي از استعمال پرتقال
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جسم خارجي رکتوم
مقاله پريتونيت
مقاله توشه رکتال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندرلو مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اجسام خارجي در رکتوم معمولا بدنبال وارد کردن اجسام به کانال آنال مي باشد اهميت آن تنوع تظاهرات باليني، عدم ارايه تاريخچه از سوي بيمار و تاخير در تشخيص است.
در اين مطالعه مرد ۳۵ ساله اي معرفي مي شود که با شکايت اتساع و درد شکم از ۱۰ روز قبل و پريتونيت تحت عمل جراحي قرار گرفت و پارگي رکتوم به دليل وجود يک عدد پرتقال در رکتوم تشخيص داده شد.
وجود جسم خارجي در مقعد باعث تظاهرات باليني غيرويژه مي گردد لذا دقت در معاينه کلينيکي و انجام توشه رکتال براي تشخيص و درمان سريع تر بيماران داراي اهميت ويژه اي است.