مقاله گزارش يک مورد پرکاري تيروئيد آپاتتيک با آسيت اگزوداتيو و گراديان آلبومين پايين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در طب جنوب از صفحه ۲۳۸ تا ۲۴۳ منتشر شده است.
نام: گزارش يک مورد پرکاري تيروئيد آپاتتيک با آسيت اگزوداتيو و گراديان آلبومين پايين
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسيت با گرايان آلبومين سرم-آسيت پايين
مقاله آسيت اگزوداتيو
مقاله آپاتتيک هيپرتيروئيديسم
مقاله نارسايي قلب راست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبيب سيدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: نبي پور ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: محسني آزاد آنالي
جناب آقای / سرکار خانم: ايران پور داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانه محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ظهور آسيت در بيماران مبتلا به پرکاري تيروئيد يافته نادري است و معمولا در زمينه تشديد علايم نارسايي قلب راست و در نتيجه از نوع آسيت با گراديان آلبومين بالا مي باشد. در اين مقاله مرد ۷۳ ساله اي را که به دليل بي اشتهايي، کاهش وزن شديد، آنمي، ادم گوده گذار اندام هاي تحتاني و آسيت اگزوداتيو با گراديان آلبومين پايين معرفي مي گردد. بررسي کامل بيمار بيانگر اين بود که کليه نشانه ها و علايم بيماري ناشي از نارسايي مزمن قلب راست به دنبال ظهور آپاتتيک هيپرتيروئيديسم مي باشد.