مقاله گزارش يک مورد پلاستيک دفورميتي ساعد به دنبال تروما در يک بيمار بزرگسال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در نشريه جراحي ايران از صفحه ۶۹ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: گزارش يک مورد پلاستيک دفورميتي ساعد به دنبال تروما در يک بيمار بزرگسال
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلاستيک دفورميتي
مقاله تروما
مقاله کماني شدن استخوان
مقاله ساعد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سياوشي بابك
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلي تفتي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: سادات ميرمصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين گزارش يک مورد پلاستيک دفورميتي ساعد به دنبال تروما وگير کردن اندام فوقاني درون دستگاه در استخوان هاي ساعد يک فرد بالغ به صورت قوسي شدن ساعد همراه با شکستگي همزمان استخوان بازوي همان طرف معرفي مي گردد. علايم باليني بيمار علاوه بر درد بازو بخاطر شکستگي، شامل دفورميتي ساعد و قوس دار شدن آن و محدوديت حرکات چرخشي ساعد (سوپيناسيون و پروناسيون) بود، ولي معاينه عروقي عصبي نرمال بود. خراش هاي سطحي در سرتاسر اندام فوقاني وجود داشت. در راديوگرافي ساعد، کماني شدن راديوس و اولنا مشهود بود.