مقاله گزارش يک مورد ژانت سل گرانولوماي مرکزي در ناحيه قدامي فک فوقاني با سير باليني و نماي راديوگرافي غير معمول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۱۴ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: گزارش يک مورد ژانت سل گرانولوماي مرکزي در ناحيه قدامي فک فوقاني با سير باليني و نماي راديوگرافي غير معمول
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرانولوم
مقاله ژانت سل
مقاله ژانت سل جبراني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزايي معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ژانت سل گرانولوماي مرکزي که ژانت سل گرانولوماي ترميمي نيز نا.ميده مي شود، يک ضايعه پروليفراتيو غير نئوپلاستيک با اتيولوژي نا مشخص مي باشد و به طور شايع در فک تحتاني و در سمت راست ديده مي شود. اين ضايعه طيف وسيعي از علايم باليني و راديوگرافي را نشان مي دهد که حتي باعث تشخيص غلط ضايعه مي شود. در بسياري از موارد ژانت سل گرانولوماي مرکزي در بررسي هيستوپاتولوژي تشخيص داده مي شود.
مورد: در اين مطالعه، يک مورد ژانت سل گرانولوماي مرکزي در ناحيه قدامي فک فوقاني و سمت چپ با نماي راديوگرافي و سير باليني غير معمول، گزارش شد.
نتيجه گيري: در تشخيص افتراقي تورم هايي که در ناحيه قدامي فک فوقاني بروز مي کند، احتمال ژانت سل گرانولوماي مرکزي نيز بايد مطرح شود همچنين بررسي هيستوپاتولوژي در تشخيص ژانت سل گرانولوماي مرکزي اهميت ويژه اي دارد.