مقاله گزارش يک مورد کارديوميوپاتي تحديدي ناشي از آميلوئيدوز قلبي ثانويه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۱۲۳ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: گزارش يک مورد کارديوميوپاتي تحديدي ناشي از آميلوئيدوز قلبي ثانويه
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارديوميوپاتي
مقاله کارديوميوپاتي تحديدي
مقاله آميلوئيدوز
مقاله نارسايي دياستوليک قلبي
مقاله توبرکولوز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فضلي نژاد افسون
جناب آقای / سرکار خانم: الوندي آذري معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: غفارزادگان كامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کارديوميوپاتي تحديدي که به صورت افزايش سفتي ديواره بطني توصيف مي شود شيوع کمتري نسبت به کارديوميوپاتي هاي هيپرتروفيک و اتساعي دارد. اين اختلال در ۵۰% موارد ايديوپاتيک بوده و در ۵۰% موارد ناشي از يک اختلال باليني خاص و در راس آنها انفيلتراسيون ناشي از آميلوئيدوز مي باشد. آميلوئيدوز قلبي عموما به صورت آميلوئيدوز اوليه در سير ديسکرازي هاي ايمونوسيتي ديده مي شود، اگر چه اين بيماران شواهد پاتولوژيک ابتلاي قلبي را در اتوپسي نشان مي دهند، ليکن فقط حدود ۳/۱ بيماران با آميلوئيدوز اوليه داراي شواهد باليني بيماري قلبي هستند. در اين گزارش يک مورد نادرآميلوئيدوز قلبي ثانويه که به صورت کارديوميوپاتي تحديدي کلاسيک تظاهر نموده ارايه مي شود. توبرکولوز ريوي به عنوان محتمل ترين علت آميلوئيدوز ثانويه در بيمار تاييد گرديد.
معرفي بيمار: در اين گزارش مردي ۴۶ ساله معرفي مي گردد كه با تابلوي نارسايي احتفاني قلب در بخش قلب بستري و تشخيص كارديوميوپاتي تحديدي در اكو كارديوگرافي همراه با ولتاژ پايين در الكتروكارديوگرافي براي بيمار تاييد گرديده است. به منظور تاييد علت كارديوميوپاتي تحديدي بيوپسي لثه انجام گرديد كه رسوبات آميلوئيدوز تاييد گرديد.
نتيجه گيري: در اين گزارش يك مورد نادر آميلوئيدوز قلبي ثانويه كه به صورت كارديوميوپاتي تحديدي كلاسيك و تابلوي باليني نارسايي احتقاني بيشرونده قلب تظاهر نموده ارايه مي شود و توبر كولوز ريوي به عنوان متحمل ترين علت آميلوئيدوز ثانويه در بيمار تاييد گرديد.