مقاله گزارش يک مورد کره سيدنهام همراه با ريتم مارژيناتوم بعنوان اولين تظاهر تب رماتيسمي حاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۹۱ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: گزارش يک مورد کره سيدنهام همراه با ريتم مارژيناتوم بعنوان اولين تظاهر تب رماتيسمي حاد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تب رماتيسمي حاد
مقاله کره سيدنهام
مقاله اريتم مارژيناتوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابامحمودي فرهنگ
جناب آقای / سرکار خانم: بابامحمودي عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دلاوريان ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تب رماتيسمي حاد يک بيماري سيستميک است که در اثر واکنش اتوايميون به آنتيژنهاي بعضي از سروتايپهاي استرپتوکوکهاي بتا هموليتيک گروه A پديد ميآيد. تشابه آنتيژنهاي اين باکتري با نسوج قلب و عروق، بافت سينوويال مفاصل، نسوج زير جلدي و گانگليونهاي بازال مغز باعث ايجاد واکنشهاي اتو ايميون و بروز علايم بيماري ميشود. اين بيماري اغلب در دوران کودکي و در سنين پنج تا چهارده سالگي به دنبال گلودرد چرکي رخ مي دهد. وقوع حمله اول بيماري در بالغين بسيار نادر است. کره سيدنهام از تظاهرات ديررس بيماري و يکي از معيارهاي تشخيصي جونز بوده که معمولا در غياب بقيه معيارهاي مذکور آشکار ميشود البته اين يافته که بيشتر در دختران ظاهر ميشود به تنهايي ميتواند موجب تشخيص تب رماتيسمي حاد شود. اغلب فاصله زماني زيادي بين بروز علايم تب رماتيسمي حاد و کره سيدنهام وجود دارد و کره سيدنهام به عنوان تظاهر اوليه تب رماتيسمي حاد غير معمول است. اين مقاله به گزارش يک مورد بسيار نادر اين بيماري که در آن دختر هفده سالهاي با شکايت از حرکات ناگهاني، نامنظم و بي اختيار در دست راست که از دو روز قبل از مراجعه آغاز شده است ميپردازد. در شرح حال، بيمار به وقوع تب و گلودرد، سه هفته پيش از بروز اين حرکات نامعمول اشاره ميکند که با دريافت دارو بهبود يافته بود. نکته قابل توجه در گزارش اين مورد اين بوده که در اين بيمار کره سيدنهام، اريتم مارژيناتوم، تب، نارسايي شديد دريچه ميترال و درد مفاصل به طور همزمان و در يک فرد بالغ تظاهر يافته است که اين همزماني بسيار نادر است.