مقاله گزارش يک مورد گلوموس تومور اوليه معده در يک مرد ۵۹ ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۱۲۰ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: گزارش يک مورد گلوموس تومور اوليه معده در يک مرد ۵۹ ساله
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلوموس تومور
مقاله معده،گلومانژيوما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: كاتبي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: شباهنگ حسين
جناب آقای / سرکار خانم: معمار بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: احدي ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه
گلوموس تومور اوليه معده تومور نادري بوده و شيوع به مراتب کمتري نسبت به تومورهاي استرومال دستگاه گوارش(GIST) دارند. در مقالات حدود ۱۵۰ مورد گلوموس تومور اوليه معده گزارش شده است. اما تا کنون موردي از آن در نشريات ايراني منتشر نشده است.
معرفي بيمار
بيمار مرد ۵۹ ساله با شکايت اصلي احساس پري بعد از غذا از حدود دو سال قبل، مراجعه نموده بود.در اندوسونوگرافي توده اي هيپواکو در عضله مخاطي به ابعاد ۲۹×۱۴ ميليمتر را نشان داد.بيمار تحت عمل جراحي رزکسيون گوه اي تومور معده قرار گرفت. در بررسي ريزبيني صفحات و ندولهایي از سلولهاي يک شکل گرد تا چند وجهي داراي حدود سيتوپلاسمي مشخص با هسته هاي گرد تا بيضي آرام و سيتوپلاسم روشن محصور در استروماي عروقي منشعب شبه همانژيوپريسيتومي با جدار هيالينيزه ديده شد. مارکرهاي ايمونوهيستوشيمي با اکتين اختصاصي عضله، دسمين، کروموگرانين و CD117 انجام شدکه اولي مثبت و مابقي منفي بودند.
نتيجه گيري
گلوموس تومور اوليه معده اساسا يک تومور خوش خيم بوده لذا افتراق آن از ساير تومورهاي بدخيم به منظور جلوگيري ازاعمال جراحي راديکال غير ضروري الزامي است.