مقاله گزارش چند گونه نماتد آزاد‏ زي از استان‏ هاي آذربايجان شرقي و گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بيماريهاي گياهي از صفحه ۷۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: گزارش چند گونه نماتد آزاد‏ زي از استان‏ هاي آذربايجان شرقي و گلستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رده‏ بندي
مقاله ريخت‏ شناسي
مقاله Achromadora
مقاله Eutobrilus
مقاله Tripyla،Tripylina

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصلحي شلاله
جناب آقای / سرکار خانم: نيكنام غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پدرام مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: جباري حبيبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از نمونه‏ خاک‏ هاي جمع‏ آوري شده بين سال‏ هاي ۱۳۸۴ -۸۶ از استان‏ هاي آذربايجان‏ شرقي و گلستان که به منظور شناسايي نماتدهاي انگل گياهي و نماتدهاي انگل حشرات تحت بررسي بودند، گونه‏ هايي از نماتدهاي آزادزي و شکارگر نيز جداسازي و مورد شناسايي قرار گرفتند. گونه ۱۹۹۳، Gardner& Al-Banna Achromadora walkeri از نمونه‏ خاک‏ هاي جمع‏ آوري شده از کليبر، گونه‏ ها ۱۸۸۰،Tripyla affinis de Man  و ۱۹۹۳ ، Brzeski & Winiszewska-Slipinska Tripylina longa به ترتيب از نمونه‏ خاک‏ هاي باغات مرکبات گرگان و درختان بيد در روستاي گشايش مراغه و Eutobrilus sp. از گياهان علفي کليبر جداسازي و تشخيص داده شدند. گونه A. walkeri با داشتن سطح پوست منقوط، آمفيدهاي حلزوني هم‏ سطح با محفظه دهان، دو رديف پاپيل‏ هاي مشخص در ناحيه‏ سر، راست‏ روده نسبتا کوتاه و نبود پيش‏ راست‏ روده متمايز مي‏ گردد. در گونه‏  T. affinis آمفيدها نامشخص، پاپيل‏ هاي لبي داخلي بسيار کوچک، محفظه دهان استوانه‏ اي و داراي يک دندان پشتي و دو دندان ريز مجاور سطح شکمي جلوتر از آن است. گونه longa T. با داشتن يک دندان پشتي بزرگ، دو دندان کوچک مجاور سطح شکمي در محفظه دهان، دو زائده مويي ‏ شکمي در ناحيه گردن و يک لوله جنسي قابل تشخيص است. Eutobrilus sp.  داراي آمفيد فنجاني شکل، محفظه دهان قيفي‏ شکل حاوي دو دندان ريز نزديک به هم در انتهاي آن و پاپيل‏ هاي جنسي خارمانند مي‏ باشد. هرسه گونه و يک جنس فوق، براي فون نماتد‏ هاي ايران جديد هستند.