سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد صادق کیانی نژاد – سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
سعید معرب – سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
محمدرضا جبروتی – شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

مهندسی ارزش بازنگری خلاق سازمان یافته ارزشها و هزینه ها، به منظور دستیابی به گزینه شاخص ارزش بیشینه – توسط کمی کردن ارزشها میباشد. لذا هدف از کارگاه مطالعاتی مهندسی ارزش درباره نماسازی تونل رسالت، تعیین مناسبترین نما یعنی گزینه با بیشترین شاخص ارزش (ارزش به هزینه) با استفاده از تجربه، اطلعات و خلاقیت اعضای گروه است. مراحل انجام بررسیهای مهندسی ارزش به شرح زیر است: جمع آوری و بررسی اطلاعات مربوط، تعیین عوامل ارزش، تعیین دامنه مطالعات، تحلیل کارکرد، پیشنهاد گزینه با استفاده از خلاقیت اعضای گروه، ارزیابی گزینه ها، بسط اطلاعات مربوط به گزینه های رقیب و تعیین شاخص ارزش آنها، تهیه گزارش برای ارائه به کارفرما. پس از اخذ تصمیم کارفرمای محترم در مورد گزینه منتخب، مراحل زیر انجام خواهد شد: تهیه نقشه های اجرایی منتخب، اجرای کار، بررسی وضعیت پس از اجرای کار و مقایسه با مفروضات انتخاب گزینه.