مقاله گزارش کوتاه علمي: تنوع آندوکارپ ميوه گونه داغداغان (.Celtis australis L) با دو اکوتيپ از ايران و شمال آفريقا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: گزارش کوتاه علمي: تنوع آندوکارپ ميوه گونه داغداغان (.Celtis australis L) با دو اکوتيپ از ايران و شمال آفريقا
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داغداغان
مقاله ايران
مقاله آفريقا
مقاله آندوکارپ
مقاله آکليماسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرافشار مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري نيا مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: ستاريان علي
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش آندوکارپ ميوه در گونه داغداغان (C. australis L.) با دو اکوتيپ از جنگل هاي هيرکاني شمال ايران و کوهستان هاي خشک شمال آفريقا از لحاظ خصوصيات ماکرو و ميکرو مورفولوژيکي توسط دستگاه لوپ و ميکروسکوپ الکتروني(SEM)  مورد مطالعه قرار گرفت تا تنوع آندوکارپ ميوه در شرايط اکولوژيکي متفاوت مورد ارزيابي قرار گيرد. نتايج نشان مي دهد داغداغان متعلق به ايران، بزرگ تر، داراي برجستگي کم تر و در لايه خارجي آندوکارپ داراي منافذي به قطر متوسط ۱۰ ميکرون مي باشد در حالي که داغداغان متعلق به شمال آفريقا به منظور واکنش آکليماسيون نسبت به شرايط خشک و کوهستاني داراي آندوکارپ کوچک تر، زبرتر، برجسته تر، داراي دو حلقه دربرگيرنده و فاقد منفذ در لايه خارجي مي باشد. نتايج کلي نشان مي دهد که صفت آندوکارپ در اين گونه تابع شرايط اکولوژيکي بوده و در ارتباط با آن پيوسته در حال تغيير است.