مقاله گزارش گونه جديد و معرفي تعدادي از گونه هاي اندميک بازيابي شده (Silene Caryophyllaceae) در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در رستنيها از صفحه ۲۱۲ تا ۲۲۰ منتشر شده است.
نام: گزارش گونه جديد و معرفي تعدادي از گونه هاي اندميک بازيابي شده (Silene Caryophyllaceae) در ايران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زيستگاه
مقاله پراكنش جغرافيايي
مقاله توپوتيپ
مقاله فلور
مقاله تيره ميخک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي پور عباس
جناب آقای / سرکار خانم: شيدايي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنس Silene با حدود ۱۱۰ گونه در ايران، بيشتر در نواحي کوهستاني مي رويد.  طي سفرهاي کوتاه علمي در سالهاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ در نواحي مختلف ايران استان هاي تهران، سمنان، كرمان، كرمانشاه و كهگيلويه و بوير احمد) نمونه هاي جالبي از اين جنس جمع آوري شدند. در اين مقاله Silene caucasica به عنوان گزارشي جديد براي فلور ايران معرفي مي شود. گونه هاي انحصاري با پراکنش بسيار محدود در ايران شامل: S. sojakii, S. nizvana, S. hirticalyx, S. dschuparensisو S. daenensis بعد از معرفي نمونه تيپ، از محل هاي تيپ جمع آوري و استقلال گونه اي آن ها تاييد مي شود. شرح گونه ها تکميل شده و تصويري از هريک از گونه ها، پراکنش جغرافيايي و ويژگي هاي رويشگاه آن ها ارايه شده است.