مقاله گزارش گونه Bozorgniella qumiensis از سازند آسماري در برش علمدار، شمال شرق بهبهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۱۰۲ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: گزارش گونه Bozorgniella qumiensis از سازند آسماري در برش علمدار، شمال شرق بهبهان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازند آسماري
مقاله Bozorgniella qumiensis
مقاله بهبهان
مقاله زاگرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانشيان جهانبخش
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
Bozorgniella qumiensis، يکي از گونه هاي شناسايي شده در نهشته هاي سازند آسماري در برش چينه شناسي علمدار در شمال شرق بهبهان، استان خوزستان مي باشد. اين گونه از ۱۱ نمونه در بين ۱۰۹ نمونه برداشت شده، تشخيص داده شد. سازند آسماري در برش مورد مطالعه از سنگ آهک و با ضخامت ۲۵۶٫۶ متر تشکيل شده و به طور هم شيب بر روي سازند پابده و با ناپيوستگي هم شيب در زير سازند گچساران قرار دارد. بر اساس تجمع و گسترش چينه شناسي ۳۶ جنس و ۵۶ گونه فرامينيفرا بنتونيک شناسايي شده در اين برش، سن نهشته هاي سازند آسماري اليگوسن (روپلين پسين-شاتين) تا ميوسن پيشين (اکيتانين-بورديگالين) مي باشد. گونه Bozorgniella qumiensis که توسط رهقي از ناحيه قم و سازند قم با سن اکيتانين معرفي شده است، در برش علمدار با سن اليگوسن (روپلين پسين-شاتين) تا اکيتانين پيشين مشاهده شد.