سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

احمد علیمحمدی – دبیر اجرایی نظام مشارکت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ق

چکیده:

در راستای یکی از اهداف پنجمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها مبنی بر معرفی دستاوردها و الگوهای موفق در پیادهسازی نظام پیشنهادها در دستگاههای دولتی و صنعتی در چهارچوب یکی از محورهای کنفرانس که نقد و بررسی نظام پیشنهادها در دستگاههای اجرایی و صنعتی است.