سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کاظم مرادپور – دامپزشک بخش خصوصی

چکیده:

در فروردین ماه ۱۳۸۶ گوسفندی از نژاد لری بختیاری در منطقه دو آ ب صمصامی اردل در استان چهارمحال و بختیاری دچار سخت زایی گردید و دردهای زایمان ۲ الی ۳ روز ادامه داشت . طی معاینات بالینی بعمل آمده مشخص شد که جنین مشکل مادرزایی و جنینی دارد . پس از کسب رضایت دامدار و طی یک عمل سزارین یک بره متولد شد که فاقد سر، چشم، جمجمه، بینی، دهان، زبان، آرواره و …. می باشد . بقیه اعضای بدن از جمله دست ها، پاها، ستون مهره ها، قلب، ریه، معده، روده ها و کلیه ها شکل گرفته و مشکلی نداشتند و پوشش پشم نیز کاملاً تشکیل شد . بند نخاع تا مهره اطلس ادامه داشت و بقیه بدن از قسمت دم به طرق سر تا حنجر ه شکل گرفت و از حنجره به جلو چیزی تشکیل نشد . بجز گوش ها و سوراخ مری ( ایزوفاگوس ) و چند زایده تحلیل رفته که به نظر می رسید بجای بقیه اعضای رشد نکرده تشکیل شده اند، چیز دیگری مشاهده نمی شد . در معاینات از دستگاه تناسلی خارجی، محبل دارای مجرای بسیار کوچکی بود و منفذ ادراری دیده نشد . در کالبد گشایی فقط گنادها قابل تشخیص بودند و مابقی ارگانهای قابل مشاهده به ارزیابیهای هیستوپاتولوژیک نیاز داشت . در بررسی های هیستوپالوژیک از گنادها لوله های سمینی فروس دژنره و سلولهای لایدیک، ابتدایی مشاهده شد و هیچ اثری از بافت تخم دانی نبود . اویدوکت تنها ساختار قابل ارزیابی از دستگاه تناسلی داخلی حیوان ماده بود . مثانه توسط یورترا به ساختار پنیس مانندی متصل شده بود که در انتهای این ساختار کلیتوریس برجسته ای قرار داشت و اطراف یورترا بافت ارتجاعی دیده می شد، که پیش از اتصال به کلیتوریس دچار آترزی شده بود . دستگاه گوارش بطور کامل تشکیل شد و هیچگونه فرم بدشکلیهای مادرزدای آترزی کولون، مقعد و … به