سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی حاجی محمدی – بخش بیماریهای داخلی دامهای بزرگ گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشک
محسن قانع – بخش بیماریهای داخلی دامهای بزرگ گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشک
خلیل بدیعی – بخش بیماریهای داخلی دامهای بزرگ گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشک
پگاه نیک قدم – بخش بیماریهای داخلی دامهای بزرگ گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشک

چکیده:

کره اسب نر سه روزه ، دره شوری به حالت زمین گیری بصورت جانبی با علایم بی حالی و افسردگی شدید، عدم دفع ادرار و مدفوع از بدو تولد و زور پیچ به دانشکده دامپزشکی شیراز ارجاع داده شد . این کره اسب سه روزه در روز اول تولد شیر به مقدار کمی خورده بود که این کم اشتهایی تا روز سو م، بصورت قطع کامل اشتها درآمده بود . در معاینه بالینی بی حالی و افسردگی شدید، زمین گیری،عدم توانایی برای نگهداری سر و گردن، ضربان قلب و تعداد تنفس کمی افزایش یافته و دمای بدن طبیعی بود . در ملامسه عمیق محوطه شکمی توده یا انباشتگی در قسمت های مختلف دستگاه گوارش محسوس نبود همچنین اتساع مشخصی در محوطه شکمی مشاهده نشد . تابلو خونی این کره اسب نیز غیر عفونی بود . با توجه به علایم درمان علامتی شامل تجویز سرم قندی نمکی به میزان ۱۰۰ میلی لیتر به ازای هر کیلو گرم وزن بدن در مدت زمان ۶ ساعت به همراه فلونیکسین مگلوماین به میزان ۱ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن انجام شد همچنین با توجه به احتمال احتباس مکونیوم تنقیه با آب ولرم و صابون نیز انجام شد که دفعی صورت نگرفت و متاسفانه در روز بعد کره اسب مبتلا تلف شد و کالبدگشایی برای یافتن علت مرگ انجام شد . در محوطه شکمی کره اسب مبتلا مقدار زیادی مایع در حدود ۲ تا ۳ لیتر تجمع یافته بود مقداری از مایع جمع آوری و حرارت داده شد که بوی تند ادرار قابل تشخیص بود بااستفاده از نوار کاغذی تشخیصی ادرار، پروتین، گلوکز و اوره مایع تجمع یافته در حفره صفاقی چندین برابر حالت طبیعی بود که ما را به تشخیص تجمع ادرار در حفره صفاقی کره اسب مبتلا رهنمون ساخت . با تزریق متیلن بلو از راه میزراه و مشاهده اتساع مثانه و عدم نشت مایع از آن، احتمال پارگی مثانه رد شد . همچنین با توجه به عدم التهاب و عفونت در ناف، پارگی مجرای اوراک نیز رد شد . تجمع ادرار در محوطه صفاقی در کره اسب ها در نتیجه موارد مختلفی رخ می دهد که عوامل مادرزادی، پارگی مثانه، پارگی مجرای اوراک به همراه آبسه های مجرای اوراک، عوامل عفونی، عدم تشکیل یا نقص در بسته شدن دیواره مثانه، عوامل ضربه ای و نقایص میزنای را شامل می شود . در این مورد با توجه به عدم نقص و پارگی در مثانه و مجرای اوراک، نقایص میزنای مورد شک قرار گرفت .