سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رامین عطارزاده – رزیدنت بهداشت مواد غذایی و عضوهئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی صوفیان
رضا وجدی – رزیدنت مامایی و بیماریهای تولید مثل دام وعضوهئیت علمی دانشگاه آزاد ا

چکیده:

هدف : در این گزارش علایم بالینی، کالبدگشایی و پاتولوژی این تومور بررسی خواهد شد . مقدمه : تومور سلولهای گرانولوزا بیشترین نئوپلاسم معمول تخمدانهای گاو محسوب می شود . وقوع این تومورها % ۰/۵ گزارش شده است . در نژادهای شیری از جمله گرنزی و هلشتاین بیشتر از نژادهای گوشتی اتفاق می افتد . این تومورها در هر سنی از گوساله و تلیسه تا گاوهای خیلی مسن تشخیص داده شده و در گاوهای آبستن مواردش کمیاب است . این تومورها اغلب یکطرفی بوده و عملکرد تخمدان طرف دیگر را کاهش می دهند و در این هنگام تخمدان طرف دیگر آتروفی شده در حالی که تخمدان توموردار به رشد خودش ادامه می دهد . تومور سلولهای گر انولوزا در اندازه های مختلفی از ساختار های کیستی کوچک با رنگ زرد تا ساختارهای کیستی بزرگ با رنگ سفید و منفرد یا کیست های چند تایی و سفت می باشندو با وزنی حدود ۱۱/۹ گرم تا ۱۲/۳ کیلوکرم گزارش شده اند . سطح این تومورها صاف یا لوبوله هستند ودارای عروق زیاد نبض دار می باشند . نوع بدخیم تومورها کمیاب بوده اما مرگ ناگهانی در اثر این تومورها و در یک گاو مسن متاستاز آن به کبد دیده شده است . گاوها با تومور سلولهای گرانولوزا رنج متفاوتی از علائم کلینیکی را از آنستروس تا حالتهای جنون فحلی تا رفتارهای شبیه به جنس نر ایجا د می کنند که عبارتند از سیکل استروس غیر نرمال، گود شدن و خشن شدن صدا، حالتهای مردانه، بزرگ شدن غدد پستانی و ترشح ماده شبیه به کلستروم در گوساله های تلیسه، خروج ترشحات از واژن و بزرگ شدن فرج و کلیتوریس، کاهش وزن به طور مزمن تا زمان وجود تب یا رفتار مردانه . تشخیص تومور بیشتر بوسیله توش رکتال است و تخمدان مبتلا قطرش بزرگتر از ۱۰ سانتی متر و بعضی وقتها به علت بزرگی امکان لمس وجود ندارد. آزمایشات سونوگرافی یکی دیگر از راههای تشخیص می باشد و زمانی می توان به وجود تومور شک کرد که ساختار کیستی مزمن به درمانهای بر طبق دستور پاسخ نداده و به رشد خود ادامه دهد، در حالی که تمایل کیست تخمدانی بیشتر به توقف رشد می باشد . با این وجود تنها راه تشخیص قطعی آزمایشات هیستو پاتولوژیک از مقطع تومور می باشد. درمان بیشتر به صورت برداشت تخمدان توموری است و در حیواناتی که تغییرات در اندام جنسی ثانویه دارند توصیه نمی شود ودر گاوها بعد از برداشت یک طرفی تخمدان کاهش باروری وجود دارد . این تومور همچنین در انسان به عنوان نئوپلاسم نادر در بچه ها و زنهای با سن باروری گزارش شده است . نتایج : این تومور که در تخمدان گاو کشتاری دیده شد دارای اندازه تقریبی ۲۵ – ۲۰ سانتی متر، قوام گوشتی، توپر، شکلی گرد و در سطح مقطع کانون های کیستیک به همراه خونریزی و ترشحات اکسوداتیو بود که در بررسی پاتولوژیکی ضایعه پرولیفراسیون شدید سلولی به همراه اشکال میتوزی فراوان که اغلب بوسیله ترابکولهای بافت همبندی از هم جدا شده بودند تومور سلولهای گرانولوزا تأیید کرد . بحث : با توجه به موارد ذکر شده فوق وگزارش مرگ یک مورد تلیسه هلشتاین در اثرتومور سلولهای گرانولوزا که در معاینه رکتال توده تومور مانند در تخمدان چپ ملامسه و تشخیص داده شده بود اعمال مدیریت تولید مثلی قوی در یک فارم شیری را نیازمند است تا در نتیجه این مدیریت قوی درصد بالایی از تومورها را به صورت اولیه تشخیص داد .