سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

لاله ضیائی –
پیمان محمدزاده –

چکیده:

تومورهای خوش خیم و بدخیم عضلات صاف در ارگانهایی نظیر مثانه و روده ها در همان محل آناتومیکی خود شکل می گیرند . لیومیوسارکوما نیز یک تومور با رشد آهسته و بصورت بدخیم بوده که در عضلات صاف بوجود می آیند و دومین توموردرروده سگ می باشد که در عضلات صاف روده ها شکل می گیرد . درهرنژاد و جنسی ممکن است که این تومور بوجود بیاید این نئوپلاسم معمولا در ژژنوم و سکوم در سگهای پیر شکل می گیرد در این گزارش یک سگ ۷ ساله ماده از نژاد تریر به کلینیک دامپزشکی سقز با تاریخچه از دست دادن وزن،دپرسیون،خواب آلودگی برای مدت دوهفته،وجودخون در مدفوع و ملنا ارجاع داده شد . در معاینه بالینی وجود یک توده در قسمت میانی تا قدامی محوطه بطنی تشخیص داده شد و سپس در معاینه ای که توسط دستگاه اولترا سونوگرافی در بیمارستان انسانی انجام شد در محوطه شکمی یک توده بزرگ در قسمت میانی محوطه بطنی تشخیص داده شد . لاپاراتومی اکتشافی بعمل آمد و یک ندول زرد متمایل به سفیددرلوب چهارگوش کبد تشخیص داده شد . ونیز یک توده توموری در سکوم یافت گردید . چسپندگی بین سکوم و دئودونوم مشهود بود . سکوم از دئودونوم جدا گردید و عمل برداشت سکوم ( تیفلکتومی ) انجام گردید و همچنین لوب چهارگوش کبد نیز برداشته شد . توده سکوم جدا گردید و به آزمایشگاه پاتولوژی فرستاده شد . در پاتولوژی یک نئوپلازی در لایه عضلانی سکوم تشخیص داده شد . تشخیص پاتولوژی تومور لیومیوسارکومای سکوم به همراه متاستاز آن به کبدرا نشان می داد .