سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اسدی – دانش آموخته دکترای عمومی دامپزشکی – دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسل
رضا صداقت – دانش آموخته دکترای عمومی دامپزشکی – دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسل
جعفر کامیاب پور – دانش آموخته دکترای عمومی دامپزشکی – دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسل
امید مرادی – دانش آموخته دکترای عمومی دامپزشکی – دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسل

چکیده:

فقدان فک در واقع نوعی هیپوپلازی تا آپلازی فک پایین می باشد که ممکن است با سا یر ناهنجاریها ی مادرزادی ازجمله تشکیل ناقص دهان (atelostomia)، کوچک بودن زبان(microglossia ) تا فقدان زبان( aglossia ) وعوارض مربوط به لاله گوشها همراه باشد . ناهنجاریهای مادرزادی فک ها در حیوانات اهلی گزارش شده است . این اختلالات بیشتر نتیجه نقا یص ژنتیکی بوده و ممکن است تحت شرا یط محیطی مختلف بروز نما ید . این گزارش یک مورد اختلال مادرزادی فک تحتانی، در بره ای ارجاع شده به یکی از کلینیکهای خصوصی دامپزشکی واقع در شهرستان تربت حیدریه ( استان خراسان رضو ی ) را توصیف می کند . یک بره تازه متولد شده ماده نژاد بومی که نقیصه مادرزادی فقدان کامل فک تحتانی را نشان می داد، مورد مطالعه و معاینه بالینی قرار گرفت . در معاینات انجام شده علاوه بر عارضه فک پایینی نابجا یی گوش ها نیز درا ین بره مشاهده شد . بطوری که لاله گوش ها بصورت قرینه و چسبیده به هم ( synotia ) درناحیه شکمی منطقه گردن، در نزدیکی محل آناتومیک حلق و حنجره قرار گرفته بودند . این بره چند ساعت بعد از تولد بیشتر زنده نماند و پس از مرگ مورد کالبدگشا یی قرار گرفت . بررسی ظاهری لاشه عارضه و اختلال خاصی را نشان نداد . اگرچه این ناهنجاری دربرخی از نقاط دنیا گزارش شده است، اما ا ین مورد اولین گزارش مستند . (agnathia ) دریک بره نژاد بومی در ایران است