سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا قدردان مشهدی – اهواز، دانشگاه شهید چمران،دانشکده دامپزشکی
بابک محمدیان – اهواز، دانشگاه شهید چمران،دانشکده دامپزشکی
امید ممبینی – اهواز، دانشگاه شهید چمران،دانشکده دامپزشکی

چکیده:

بیماریهای منجر به مرگ ناگهانی معمولا به گروهی از بیماریها اطلاق می شوند که به واسطه آنها حیواناتی که به صورت متوالی زیرنظر بوده اند بدون بروز هیچگونه نشانه ا ی و یا پس از یک دوره چند ساعته از علائم درمانگاهی تلف و یا مرده یافت شدند . منابع علل مختلفی را به عنوان دلایل موجب مرگ ناگهانی ذکر کردند که از ا ین میان می توان به برق
گرفتگی، صاعقه زدگی، ضربه ،سپتی سمی وتوکسمی اشاره نمود . در یک تقسیم بندی مرگ ناگهانی به دو نوع انفرادی و گروهی طبقه بندی می گردد . از جمله علل مرگ ناگهانی انفرادی می توان به نارسا یی حاد قلبی اشاره نمود . در گزارش اخیر بروز مرگ ناگهانی ناشی از آبسه د یواره بین دو بطن در یک راس گاو ۷ ساله توصیف می گردد . لاشه ا ین گاو به
بیمارستان دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز ارجاع شده بود . بنا به ادعا ی دامدار در طی روزها ی منتهی به مرگ دام هیچگونه نشانه ی بالینی با اهمیتی در دام قابل مشاهده نبوده وچند ساعت قبل از مراجعه دام به بیمارستان دام به طور ناگهانی تلف شده بود . در عین حال بنا به ادعا ی دامدار ، دام سابقه عفونت مزمن رحمی داشته است . در کالبد گشایی تمام اعضاء داخلی دام طبیعی بوده، تنها آبسه ا ی به قطرحدود ۱۰ سانتیمتر در دیواره بین دو بطن جلب نظرنمود . بررسی هیستولوژیک وجود انفارکتوس میوکارد را تائید کرد . از این آبسه آرکانوباکتر یوم پیوژن به صورت خالص جدا گردید .