سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مونا محمداسماعیل – دانشجوی سال ششم دکترای دامپزشکی دانشگاه تهران
جاوید آل داوود – دانشیار و عضو هیات علمی بخش بیماریهای داخلی دامهای کوچک دانشگاه تهرا

چکیده:

کاتاراکت به کدورت عدسی یا کپسول آن اطلاق می شود و بصورت یکطرفه و عموما دوطرفه وقوع می یابد . پاتوژنز این بیماری به طور دقیق مشخص نیست اما نهایتا به کدورت مایع داخل عدسی چشم منجر شده و باعث تاری دید می شود . کهولت سن،شایعترین عامل کاتاراکت است و بعد از آن نقصان مادرزادی و تروما از عمده ترین علل بروز کاتاراکت محسوب می شود . کاتاراکت مادرزادی می تواند به دلیل چسبندگی غشاهای مردمکی معلق در بیماری PPM با کپسول قدامی عدسی، باقیماندن شریان هیالوئید ویا دررفتگی مادرزادی عدسی اتفاق افتد .
یک گربه نر ۳ ماهه نژاد ایرانی به علت اختلال در بینایی به درمانگاه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ارجاع داده شد . در معاینه اولیه کدورت عدسی قابل ملاحظه بود . معاینه بالینی وافتالموسکوپی فقدان عارضه PPM و فقدان شریان هیالوئید را نشان داد . با توجه به جابه جا شدن عدسی از محل اصلی خودعلت اولیه کاتاراکت، دررفتگی عدسی تشخیص داده شد .